Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova

Proiectul „Program de granturi ONG: Activități pentru populația afectată de tuberculoză din grupurile de risc și greu accesibile”, implementat de Departamentul Sănătate Publică, este finanțat din sursele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei prin intermediul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020

Proiectul are drept scop susținerea priorităților de bază ale Programului National de Control al Tuberculozei (PNCT), și anume, managementul TB-MDR și aderența la tratament, promovând o abordare multi-sectorială și multidisciplinară centrată pe pacient.

Proiectul prevede implicarea societății civile și comunității ca o componentă esențială pentru succesul global în combaterea epidemiei și realizarea obiectivelor de control al tuberculozei.

Proiectul sprijină implicarea actorilor non-guvernamentali și a comunităților în controlul tuberculozei, prin implementarea activităților care urmăresc sporirea aderenței la tratament TB, asigurarea diagnosticării precoce a TB și acces mai bun la activități de informare și educare pentru populația afectată de TB, precum și pentru grupurile greu accesibile (persoane care fac abuz de substanțe psihotrope, inclusiv alcool, utilizatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost, migranți, deținuți, foști deținuți).

Persoane de contact:
Liliana Gherman, director, Departamentul Sănătate Publică - lgherman@soros.md
Vitalie Slobozian, coordonator, Departamentul Sănătate Publică - vslobozian@soros.md
Svetlana Hangan, coordonator de proiect, Departamentul Sănătate Publică - shangan@soros.md