Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova

Proiectul de Sprijinire a Reformei în Educație a fost inițiat în aprilie 2014 cu suportul Programului de Sprijinire a Educației (ESP) al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (OSF), având două direcții de bază: a/ acordarea autorităților din Moldova a unui suport tehnic pentru implementarea reformelor în domeniul educației în perioada 2014-2015 și b/ consolidarea eforturilor societății civile în vederea implementării reformelor în educație și încurajarea implicării tuturor părților interesate în efortul de elaborare a politicilor educaționale eficiente pentru perioada 2014-2017. Din 2017, Proiectul Educațional a devenit parte a Programului Buna Guvernare, fiind în continuare co-finanțat de Fundația Soros-Moldova și OSF.

Proiectul își propune în continuare să monitorizeze implementarea reformelor în educație, sporind transparența în educație și contribuind la sensibilizarea opiniei publice referitor la necesitatea continuării reformelor inițiate. Efortul societății civile de angajare și includere participativă în guvernanța democratică va fi realizat prin sprijinirea organizațiilor neguvernamentale active în domeniul educației și implicarea eficientă a comunității experților în vederea dezvoltării unor politici relevante în domeniul educațional, sporind responsabilitatea publică atât a instituțiilor educaționale, cât și a diferitor actori sociali.

Pe parcursul anului 2018 activitățile proiectului vor reflecta următoarele direcții prioritare:

1. Implicarea comunității în vederea sporirii accesului la o educație de calitate:

  • Continuarea suportului financiar pentru anul doi de implementare a proiectelor implementate de ONG-urile locale în parteneriat cu Asociațiile părintești.
  • Continuarea suportului financiar pentru anul doi de implementare a activităților din cadrul proiectului Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei, realizat de organizația-parteneră - Institutul de Politici Publice din Moldova.

2. Consolidarea comunității experților în domeniul politicilor educaționale:

  • Publicarea unei culegeri de studii, elaborate de autorii locali în 2017 în baza burselor de cercetare în domeniul politicilor educaționale. Mai multe detalii aici.
  • Organizarea unor întruniri periodice cu participarea diferitor actori educaționali, în baza unei platforme de discuții, constituite din experți în domeniul educației, locali și străini, pentru a analiza evoluțiile din domeniu. Informația despre evenimente și data desfășurării acestora va fi anunțată din timp pe pagina fundației.

3. Implementarea proiectului Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional, co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, Programul de Sprijinire a Educației și Fondul Youth Exchange al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă și desfășurat în colaborare cu organizațiile-partenere: Centrul CONTACT din Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca. Mai multe detalii aici.

Persoana de contact: Ana Corețchi, Director de Proiect - acoretchi@soros.md