Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Promovarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a trăi in comunitate

Dreptul de a trăi în comunitate este un drept fundamental al tuturor persoanelor cu dizabilităţi. Fundația Soros-Moldova, în strânsă colaborare cu OSF PHP, a contribuit substanțial la reforma sistemului de îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și incluziunea socială deplină a acestora. Am reuşit să dezvoltăm servicii comunitare durabile pentru persoanele cu dizabilităţi și serviciilor de intervenție timpurie pentru copii cu vârsta de până la 3 ani, am creat modele de educație incluzivă și am susţinut ajustarea cadrului legislativ și normativ în domeniul dizabilității. Cu toate acestea, există încă o mulțime de persoane cu dizabilități mintale și intelectuale, care rămân separate în instituții rezidențiale.

Pe parcursul anului 2018, Departamentul Sănătate Publică se angajează să sprijine în continuare promovarea traiului în comunitate.

Organizaţia parteneră: Asociația Keystone Moldova

Persoane de contact:
Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Vitalie Slobozian, coordonator în cadrul departamentului - vslobozian@soros.md