Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Consolidarea eforturilor pentru lărgirea accesului populaţiei la medicamente

Medicamentele sunt accesibile în cazul în care acestea sunt disponibile în mod continuu și la prețuri accesibile, la unitățile sanitare publice sau private sau puncte medicale, care sunt situate la o distanţă nu mai mare de o oră de mers pe jos de la casele populației. Prețurile accesibile la medicamente de calitate sunt esențiale atunci când se doreşte asigurarea accesului universal la asistență medicală.

În iunie 2015, Fundația Soros-Moldova a lansat rezultatele cercetării „Accesul la medicamente compensate în Republica Moldova”, care a avut drept scop identificarea factorilor care constrâng dezvoltarea sistemului de compensare a medicamentelor la nivel de reglementare, operațional şi financiar, precum şi opinia populaţiei RM cu privire la accesibilitatea medicamentelor compensate şi impactul acesteia asupra stării de sănătate a populaţiei.

Departementul Sănătate Publică îşi propune să contribuie la implementarea recomandărilor și intervențiilor identificate în studiu.

Persoane de contact:
Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Vitalie Slobozian, coordonator în cadrul departamentului - vslobozian@soros.md