Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Extinderea accesului la îngrijiri palliative

Îngrijirea paliativă este o abordare holistică de îngrijire a sănătății, care îmbunătățește calitatea vieții pacienților care se confruntă cu o boală amenințătoare de viață și a familiilor acestora, prin managementul adecvat al simptomelor, abordarea problemelor psihosociale, juridice și spirituale. Departamentul Sănătate Publică susține activităţi care contribuie la integrarea îngrijirilor paliative în sistemul de sănătate şi care asigură accesul echitabil al populaţiei la aceste servicii.

În 2018, Departamentul se angajează să continue să contribuie la realizarea standardului înalt de sănătate și la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor care au nevoie de îngrijiri paliative şi îşi propune:

  • să sprijine activităţi de monitorizare şi activităţi care să determine îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în ce priveşte consolidarea îngrijirilor paliative în țara noastră;
  • să contribuie la sporirea responsabilității statului;
  • să susţină monitorizarea bugetului public alocat pentru îngrijirile paliative, precum şi acţiuni care să contribuie la sporirea alocărilor și cheltuielilor pentru aceste servicii.

Partenerii departamentului: Asociaţia Naţională de Tratament Paliativ

Persoane de contact:
Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Vitalie Slobozian, coordonator în cadrul departamentului - vslobozian@soros.md