Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Evaluarea conținuturilor jurnalistice on-line şi identificarea platformelor care practică un jurnalism independent, novator, de calitate

Vor fi evaluate şi sprijinite conţinuturile jurnalistice on-line de calitate, care informează în mod corect și obiectiv publicul, şi sunt produse de lideri care demonstrează deschidere către creativitate și profesionalism în abordarea problemelor importante pentru cetățeni, în lărgirea spațiului public de dezbateri, în diversificarea și îmbunătățirea produselor mediatice oferite publicului. Totodată, Departamentul Mass Media va sprijini în continuare cele mai reuşite şi viabile proiecte on-line care au fost lansate în cadrul Laboratorului Media pentru Tineri, cu condiţia că ele împărtăşesc valorile jurnalismului democratic.

Activităţi pentru 2018

  • Un grup de experţi independenţi va evalua conținuturile mediatice on-line în baza următoarelor criterii: volumul/numărul de produse proprii și genuri jurnalistice practicate; periodicitatea actualizării conținuturilor; calitatea conținuturilor mediatice proprii (actualitate, relevanță, obiectivitate, imparțialitate, pluralismul surselor de informare, acuratețe etc), precum şi prestația platformelor on-line în campaniile electorale
  • Sprijinirea produselor on-line, care contribuie la informarea obiectivă a publicului, inclusiv oferă informaţii relevante şi accesibile privind alegerile parlamentare din 2018
  • Sprijinirea proiectelor multimedia care îşi propun lărgirea audienţei prin utilizarea posibilităţilor tehnologice moderne
  • Echipele constituite în cadrul laboratorului Media pentru Tineri care vor reuși să creeze cele mai bune produse multimedia vor beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea proiectelor