Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Reducerea limitărilor abuzive ale drepturilor omului

În pofida asumării formale a numeroase angajamente cu privire la drepturile omului, lansării unor planuri de acțiuni relevante și a acceptării recomandărilor de reformă din partea instituțiilor europene, guvernarea a eșuat în implementarea eficientă a acestora.

În acest context, în ultimii 3-4 ani, Fundația Soros-Moldova a depus eforturi consistente pentru a consolida capacitățile societății civile în implementarea unor acțiuni calitative de advocacy în domeniul drepturilor omului. Am dezvoltat un program individual de cercetare, pentru a susține și dezvolta cunoștințele și abilitățile noilor promotori ai drepturilor omului, pentru a le spori profesionalismul în monitorizarea și raportarea încălcărilor de drepturile omului. Acest program de cercetare a dus la crearea unui Grup Resursă în domeniul drepturilor omului. Pe parcursul activității sale, Grupul Resursă a dat dovadă de intervenții de succes în cadrul întrunirilor UPR, CEDAW, CESCR, CERD, precum și în cadrul Dialogului UE-RM privind drepturile omului.

În anul 2018, Fundația își va concentra atenția pe încercările sistematice de instigare la ură și va susține proiecte de contracarare a acestui fenomen prin monitorizare, ligitare și advocacy. De asemenea, Programul va sustine o organizație ancoră de drepturile omului, care va monitoriza acțiunile Guvernului pentru implementarea obligațiunilor internaționale asumate, va desfășura campanii de advocacy, va crea și instrui noi generații de activiști de drepturile omului și va organiza campanii de conșitentizare publică a pericolului discursului de ură și a instigării la ură sau discriminare.