Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal

Departamentul Justiție și Drepturile Omului acordă asistență actorilor din domeniul justiției penale și societății civile din Moldova în procesul de adoptare şi instituţionalizare a unor practici de motivare corectă a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudența CtEDO. Programul urmărește respectarea în practică a garanțiilor procesuale la etapa de urmărire penală, inclusiv reținerea.

În anul 2018, vor fi implementate un șir de activități noi, printre care:

  • Organizarea meselor rotunde regionale pentru promovarea necesității ajustării cadrului normativ intern al Inspectoratului General al Poliției și elaborarea Procedurilor Standard de Operare privind reținerea, escortarea și detenția provizorie în custodia Poliției.
  • Elaborarea unei metodologii noi de instruire și a setului de materiale pentru angajații Poliției privind garanțiile procesuale la momentul reținerii, escortării și detenției provizorie în custodia Poliției.
  • Elaborarea unui modul de instruire și desfășurarea seminarelor de instruire interactivă pentru angajații Poliției privind asigurarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției în conformitate cu standardele internaționale de drepturile omului și a cadrului normativ intern ajustat al Inspectoratului General al Poliției.