Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Îmbunătățirea actului de guvernare prin participarea la inițiative comunitare

Pentru a consolida eforturile de monitorizare și advocacy, vom susține elaborarea și promovarea recomandărilor de îmbunătățire a sectoarelor monitorizate.

De asemenea pentru a asigura un mediu favorabil dezvoltării unei culturi participative, dar și a spori cererea cetățenilor pentru transparență și responsabilitate din partea autorităților, Departamentul Buna Guvernare va identifica și sprijini inițiative relevante la nivel local, care să implice cetățenii în soluționarea problemelor comunității, în timp ce generează presiune asupra autorităților în vederea îmbunătățirii practicilor de guvernare și sporirii transparenței în relațiile cu cetățenii.