Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Monitorizarea sistematică a ofertei informaţionale livrate publicului de către mass-media din Moldova

Această direcție vizează în special monitorizarea consecinţelor concentrării proprietăţii mass-media asupra diversităţii şi independenţei informaţiei.

Activități pentru 2015

  • Elaborarea metodologiei de cercetare a pluralismului şi evaluare obiectivă şi practică a situaţiei din sectorul mass-media din Moldova sub aspectul riscurilor pentru pluralism şi diversitate a informaţiei, elaborată în consens cu modelul lansat de Comisia Europeană pentru ţările membre ale UE
  • Elaborarea unui raport de monitorizare și evaluare a rezultatelor şi impactului tranziţiei la televiziunea digitală (iunie 2015) sub două aspecte principale: 1. Asigurarea echităţii şi transparenţei; 2. Impactul digitalizării asupra pieţii media sub aspectul independenţei, pluralismului şi diversităţii informaţiei. Raportul analitic va identifica, inclusiv, riscurile pentru pluralismul şi diversitatea media în urma trecerii la televiziunea digitală care vor fi discutate în cadrul unei dezbateri publice largi
  • Elaborarea unui plan de acţiuni în vederea abordării riscurilor curente şi potenţiale pentru pluralismul şi diversitatea presei pus la dispoziţia factorilor de decizie, altor purtători de interese din domeniu. Planul se va sprijini pe o bază factologică amplă şi relevantă pentru definirea priorităţilor şi acţiunilor în sectorul media în vederea asigurării accesului cetăţenilor la surse şi opinii de informaţie independente şi diverse.