Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Drept : Justiție penală

PROIECTUL "ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI LA APLICAREA ARESTULUI PREVENTIV ÎN MOLDOVA"

Scopul proiectului: determinarea actorilor din sistemul de justiţie penală să emită decizii justificate şi bine-motivate cu privire la aplicarea arestării preventive, prin consolidarea mecanismelor de responsabilizare judecătorească şi sporirea transparenței în procedurile prejudiciare. 

Obiective:

 • Sprijinirea reformării calitative a sistemului justiției penale la etapa prejudiciară şi promovarea adoptării modificărilor legislative şi a documentelor de politici penale elaborate cu sprijinul programului de drept;
 • Consolidarea capacităților profesionale ale actorilor justiției penale de a argumenta măsurile preventive decise şi creşterea numărului celor care sprijină reformele radicale la etapa prejudiciară;
 • Contribuirea la sporirea calității şi transparenței procesului de evaluare şi reconfirmare în funcție a judecătorilor de instrucție în calitate de judecători de drept comun (grant oferit CRJM).

 Activităţi planificate pentru anul 2014:

 •  Activități de promovare a modificărilor la Codul de procedură penală cu privire la detenția preventivă, care definesc “bănuiala rezonabilă”, promovează un acces sporit al apărării la materialele dosarului şi prevăd ca şedințele referitoare la aplicarea măsurilor de arest preventiv să fie deschise ca regulă, cu excepții admise în cazuri excepționale şi clar definite de lege;
 • Organizarea unei vizite de studiu în Norvegia pentru experţi şi echipa de proiect pentru documentare cu privire la monitorizarea respectării drepturilor omului la etapa prejudiciară a procesului penal la nivel internațional;
 • Elaborarea unui studiu comparat asupra şedințelor de examinare a demersurilor de aplicare a arestului, în baza experienței țărilor relevante din Europa;
 • Organizarea a 7 seminare de instruire interactivă la tema respectării standardelor europene în procesul de aplicare a arestului pentru grupuri mixte de judecători, procurori şi avocați;
 • Traducerea şi publicarea a două cărţi de specialitate şi distribuirea lor în mediul academic și practicienilor.

PROIECTUL "GARANŢII PROCESUALE LA ETAPA URMĂRIRII PENALE"

Obiective:

 • Analiza legislației naționale privind garanțiile procesuale la etapa urmării penale;
 • Prevenirea abuzurilor şi a acțiunilor arbitrare întreprinse de poliție la etapa reținerii şi arestului preventiv;
 • Creşterea capacităților profesionale ale actorilor justiției penale de a elabora acte procedurale bine-motivate privind măsurile preventive.

 Activități planificate pentru anul 2014:

 • Analiza cadrului legal privind garanțiile procesuale ce asigură respectarea drepturilor omului la etapa urmării penale şi efectuarea unei analize de necesități;
 • Desfăşurarea evenimentelor media şi a întrunirilor de advocacy cu autorităţile publice relevante;
 • Organizarea unei conferințe naționale pentru diseminarea rezultatelor analizei de necesități;
 • Elaborarea unui document de politici privind temeiurile pentru aplicarea reținerii/arestului preventiv;
 • Elaborarea unor instrumente de supraveghere a modalității şi condițiilor de reținere/arestare preventivă;
 • Efectuarea unei cercetări privind profilul persoanelor reținute/arestate în Moldova;
 • Prezentarea rezultatelor cercetării privind profilul persoanelor reținute/arestate în Moldova în cadrul unei conferințe naționale;
 • Elaborarea unui ghid practic destinat reprezentanților organelor de aplicare a legii privind aplicarea principiului bănuielii rezonabile la etapa reținerii şi arestării preventive;
 • Elaborarea metodologiei de instruire interactivă pentru reprezentanții organelor de aplicare a legii;
 • Organizarea training-ului de testare a metodologiei elaborate;
 • Promovarea necesităţii de modificare a legislaţiei prin organizarea evenimentelor media şi a întrunirilor de advocacy cu guvernul şi autorităţile responsabile;
 • Elaborarea metodologiei pentru efectuarea unui sondaj privind încrederea populației în instituțiile de aplicare a legii;
 • Prezentarea rezultatelor activității grupului de lucru în cadrul unei mese rotunde.