Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Drept : Drepturile omului

PROIECTUL "PROMOVAREA RESPECTĂRII STANDARDELOR ŞI A PRACTICILOR NAŢIONALE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI"

Obiective:

 • Abordarea conflictelor dintre anumite categorii ale drepturilor omului (libertatea de religie, nediscriminare, libertatea întrunirilor, drepturile sexuale şi reproductive, dreptul la sănătate);
 • Asigurarea respectării drepturilor omului prin aplicarea tehnicilor eficiente de monitorizare, raportare şi advocacy;
 • Diminuarea încălcărilor drepturilor omului ce ţin de secretizarea nejustificată a informaţiilor publice.

Activități planificate pentru 2014:

 • Elaborarea metodologiei de colectare a datelor;
 • Organizarea training-ului cu privire la testarea metodologiei;
 • Testarea metodologiei pe o perioadă de 3 luni şi prezentarea rezultatelor în cadrul unei mese-rotunde;
 • Organizarea unei vizite pentru experţi şi echipa de proiect la Oficiul Raportorului Special privind libertatea de religie sau opinie;
 • Desfăşurarea unei campanii de monitorizare şi colectare a datelor cu participarea activiştilor de DO;
 • Evaluarea necesităţilor şi a foii de parcurs pentru comunitatea drepturilor omului din Moldova;
 • Selectarea unei echipe de activişti de DO care să reprezinte ONG-uri naţionale sau să evolueze în capacitatea lor individuală;
 • Asigurarea mentoratului pentru activiştii selectaţi cu privire la tehnicile de monitorizare, raportare şi advocacy în domeniul DO;
 • Organizarea sesiunilor de instruire pentru activiştii selectaţi (2 seminare: monitorizare şi advocacy);
 • Analiza compatibilităţii legislaţiei naţionale cu Principiile Globale privind Securitatea Naţională şi Dreptul la Informare, cu formularea recomandărilor de ajustare a cadrului normativ;
 • Prezentarea Raportului analitic în cadrul unui eveniment naţional;
 • Promovarea necesităţii de modificare a legislaţiei prin organizarea evenimentelor media şi a întrunirilor de advocacy cu guvernul şi autorităţile responsabile;
 • Participarea experţilor naţionali şi a echipei de proiect la un eveniment regional dedicat promovării şi implementării Principiilor Globale.  

PROIECTUL "ABILITAREA JURIDICĂ A COMUNITĂȚILOR RURALE PRIN INTERMEDIUL UNEI REȚELE DE PARAJURIȘTI COMUNITARI"

Scopul: Înzestrarea membrilor comunităților rurale cu un set de cunoștințe și deprinderi juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea lor.

Obiective:

 • Consolidarea capacităţilor populației rurale de a înțelege și soluționa în mod eficient problemele de natură juridică la nivel local, cu ajutorul parajuriștilor;
 • Integrarea asistenței juridice primare oferite prin intermediul parajuriștilor în documentele de politici naționale și pe agenda societății civile.

Activități planificate pentru anul 2014:

 • Extinderea rețelei de parajuriști comunitari până la 32, începând cu luna ianuarie;
 • Consolidarea capacităților profesionale ale parajuriștilor prin desfășurarea atelierelor de instruire continuă, bazate pe necesitățile de instruire identificate;
 • Diseminarea bunelor practici acumulate în cadrul proiectului către reprezentanții ONG-urilor cu profil juridic din Transnistria;
 • Monitorizarea activității parajuriștilor și asistarea acestora în procesul de organizare a activităților de educație juridică în comunitățile rurale;
 • Revizuirea Ghidului metodologic pentru parajuriști;
 • Publicarea unui set de broșuri informative pentru a răspunde la cele mai frecvente întrebări de natură juridică ale populației și diseminarea acestora la nivel național;
 • Revizuirea cadrului normativ care reglementează asistența juridică primară acordată prin intermediul parajuriștilor (în cadrul Grupului de Lucru creat de Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, care întrunește reprezentanți ai Consiliului, Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Fundației Soros-Moldova);
 • Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la asistenţa juridică primară prin promovarea filmelor motivaționale despre impactul benefic al activitatății parajuriștilor, precum și prin promovarea oportunităților de auto-educare juridică oferite de portalul www.parajurist.md.