Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Drept : Accesul la justiţie

PROIECTUL "FORTIFICAREA INSTRUMENTELOR DE GESTIONARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ASISTENȚEI JURIDICE DIN REPUBLICA MOLDOVA"

Scopul: Sporirea capacităţilor sistemului de asistenţă juridică garantată de stat de asigurare a accesului populaţiei la servicii juridice calitative.

Obiective:

  • Consolidarea capacităţilor instituţionale şi manageriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi Oficiilor sale Teritoriale în vederea gestionării şi instituţionalizării unui sistem cost-eficient, accesibil şi nediscriminatoriu de asistenţă juridică garantată de stat;
  • Îmbunătăţirea standardelor şi a criteriilor de eligibilitate pentru asistenţă juridică în vederea direcţionării asistenţei juridice către persoane îndreptăţite prin lege să beneficieze de asemenea asistenţă;
  • Sporirea calităţii asistenţei juridice prin aplicarea mecanismului de evaluare colegială, precum şi a altor mecanisme de asigurare a calităţii.

Activităţi planificate pentru anul 2014:

  • Evaluarea funcţionalităţii criteriilor şi standardelor actuale de eligibilitate pentru AJGS;
  • Cooperarea în cadrul Reţelei Reformatorilor de Asistenţă Juridică (LARN);
  • Organizarea, în parteneriat cu BAA „Avocaţii Publici”, a unui program de instruire pentru avocaţi şi avocaţi stagiari privind aplicarea standardelor de apărare la etapele iniţiale ale urmăririi penale;
  • Elaborarea cercetării în domeniul respectării drepturilor bănuitului la etapele iniţiale ale procesului penal (reţinerea, arestul);
  • Elaborarea Ghidului avocatului în apărare pe cauzele nepenale.