Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societate civilă și guvern

Proiectul ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD).

Perioada de implementare a proiectului: 1 februarie 2018 – 31 decembrie 2021

Proiectul își propune abilitarea organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare, care vizează promovarea incluziunii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, în parteneriat cu autoritățile publice.

Grupurile țintă ale proiectului:

  • organizațiile societății civile locale
  • autoritățile publice locale și centrale
  • copiii din grupuri vulnerabile și familiile acestora 
  • persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Activitățile proiectului vor contribui la consolidarea organizațiilor societății civile din țară, permițându-le să dezvolte un dialog constructiv și parteneriate de lungă durată cu autoritățile locale pentru dezvoltarea unor servicii sociale comunitare care să corespundă efectiv necesităților speciale și așteptărilor beneficiarilor.

Etapele de desfășurare a proiectului:

  • Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili în fiecare raion în baza cartografierii serviciilor existente și cercetării nevoilor și așteptărilor beneficiarilor.
  • Instruirea a peste 60 de ONG-uri active în domeniul social pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovatoare pentru copii vulnerabili și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
  • Concurs de granturi pentru 30 de ONG-uri din cele instruite.
  • Stabilirea și fortificarea parteneriatelor cu autoritățile locale.
  • Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale comunitare care să corespundă necesităților reale ale beneficiarilor.
  • Cel puțin 1000 de persoane cu dizabilități și 100 de copii vulnerabili beneficiind de servicii sociale inovatoare.

Pentru a afla mai multe detalii, urmăriți pagina de Facebook a proiectului.

Persoane de contact:

Liliana Gherman, director, Departamentul Sănătate Publică – lgherman@soros.md

Daniela Leahu, director de proiect – dleahu@soros.md

Ștefan Ivanov, asistent de proiect – sivanov@soros.md