Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societate civilă și guvern

Proiectul ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD).

Perioada de implementare a proiectului: 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2021

Proiectul își propune abilitarea organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare, care vizează promovarea incluziunii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, în parteneriat cu autoritățile publice.
 
Grupurile țintă ale proiectului:
 
 • organizațiile societății civile de nivel local
 • autoritățile publice locale și centrale
 • copiii din grupuri vulnerabile și familiile acestora
 • persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale
 
Proiectul va contribui la:
 • Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile de nivel local din țară, în vederea dezvoltării unui dialog constructiv și a unor parteneriate de lungă durată cu autoritățile publice, pentru crearea serviciilor sociale comunitare inovatoare, durabile și ajustate la nevoile copiilor din grupuri vulnerabile și ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
 • Dezvoltarea/ extinderea și implementarea serviciilor sociale comunitare inovatoare, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale cu suportul Programului de granturi, oferit pentru cel puțin 30 OSC-uri de nivel local.
 • Capacitarea OSC-urilor de nivel local în realizarea monitorizării și evaluării participative a serviciilor sociale precum și elaborarea unui Ghid care va servi drept suport în această activitate. OSC-urile vor fi susținute să monitorizeze și evalueze participativ pe termen lung, serviciile sociale prestate la nivel local.
 • Mărirea gradului de responsabilizare a autorităților publice centrale și locale pentru promovarea traiului în comunitate, crearea mediului comunitar incluziv, precum și dezvoltarea și prestarea unor servicii sociale comunitare de calitate.
 • Avansarea reformei de dezinstituționalizare și incluziunea socială a copiilor din grupuri vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
 
Rezultate așteptate

 

 • 60 de organizații ale societății civile și-au îmbunătățit capacitățile, în ceea ce privește stabilirea parteneriatelor cu autoritățile publice și elaborare de proiecte, pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare.
 • Parteneriate durabile, stabilite între organizațiile societății civile și autoritățile publice centrale și locale.
 • 30 de organizații ale societății civile, în parteneriat cu autoritățile, au dezvoltat și implementat servicii sociale comunitare durabile și inovatoare, la nivel local, ca urmare a suportului și granturilor oferite în cadrul proiectului.
 • Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei monitorizează gradul de responsabilizare socială a autorităților publice locale și centrale, în asigurarea cu servicii sociale comunitare calitative, în funcție de nevoi, a copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.
 • Circa 1000 de copii din grupuri vulnerabile și persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale beneficiază de serviciile sociale dezvoltate în comunitățile lor.
 • Aproximativ 100 de copii și adulți cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale sunt dezinstituționalizați și beneficiază de suport adecvat, ajustat la nevoile lor în comunități.

 Pentru a afla mai multe detalii, urmăriți pagina de Facebook a proiectului.

 

 

Persoane de contact:

Liliana Gherman, director, Departamentul Sănătate Publică – lgherman@soros.md

Daniela Leahu, director de proiect – dleahu@soros.md

Ștefan Ivanov, asistent de proiect – sivanov@soros.md