Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern

Scopul proiectului este abilitarea organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare, care vizează promovarea incluziunii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, în parteneriat cu autoritățile publice. 
 
Obiective:
  • Consolidarea capacităților a 60 de organizații ale societății civile, active în domeniul social, pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale comunitare inovatoare, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
  • Acordarea asistenței tehnice și financiare pentru 30 de proiecte dezvoltate de către organizațiile societății civile, orientate pe oferirea serviciilor sociale comunitare inovative la nivel local în colaborare cu autoritățile publice. 
  • Facilitarea dialogului și stabilirea parteneriatelor dintre organizațiile societății civile sub-grantate și autoritățile publice centrale în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare durabile.
  • Consolidarea capacităților a 60 de organizații ale societății civile, membri a două rețele active în domeniul social, privind responsabilizarea socială cu accent pe monitorizarea și evaluarea serviciilor și bunurilor publice.

 

 Rezultate așteptate:

  • 60 de organizații ale societății civile și-au îmbunătățit capacitățile, în ceea ce privește stabilirea parteneriatelor cu autoritățile publice și elaborare de proiecte, pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare.
  • Parteneriate durabile, stabilite între organizațiile societății civile și autoritățile publice centrale și locale.
  • 30 de organizații ale societății civile, în parteneriat cu autoritățile, au dezvoltat și implementat servicii sociale comunitare durabile și inovatoare, la nivel local, ca urmare a suportului și granturilor oferite în cadrul proiectului.
  •  Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei monitorizează gradul de responsabilizare socială a autorităților publice locale și centrale, în asigurarea cu servicii sociale comunitare calitative, în funcție de nevoi, a copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.
  • Circa 1000 de copii din grupuri vulnerabile și persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale beneficiază de serviciile sociale dezvoltate în comunitățile lor.
  • Aproximativ 100 de copii și adulți cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale sunt dezinstituționalizați și beneficiază de suport adecvat, ajustat la nevoile lor în comunități. 
Donator: Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova

 

Partenerii proiectului:

Asociația Keystone Moldova

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD)

 

Perioada de implementare a proiectului: 1 februarie 2018 – 31 ianuarie 2021 

Budgetul proiectului: 2,117,578 EUR 

 Pentru a afla mai multe detalii, urmăriți pagina de Facebook a proiectului.

  

Persoane de contact:

Liliana Gherman, director, Departamentul Sănătate Publică – lgherman@soros.md

Daniela Leahu, director de proiect – dleahu@soros.md

Ștefan Ivanov, asistent de proiect – sivanov@soros.md