Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică

Persoanele stigmatizate şi discriminate nu întotdeauna pot beneficia de serviciile de sănătate necesare sau beneficiază de acestea în volum redus. Departamentul Sănătate Publică susţine şi contribuie la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Despre program

Scopurile programului:

  1. suport în dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare, bazate pe incluziune şi drepturile omului,
  2. dezvoltarea organizaţiilor durabile şi fortificarea liderismului societăţii civile.
     

Trei strategii de bază vor fi utilizate pentru a atinge scopurile programului:

  1. pledoarie
  2. dezvoltarea competenţelor
  3. oferirea grant-urilor