Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Programul va avea în vizor astfel de aspecte specifice precum reglementarea şi transparenţa proprietăţii în mass-media, inclusiv standarde clare de acordare a licenţelor; asigurarea pluralismului mediatic sub diverse aspecte, inclusiv diversificarea pieţei media, asigurarea pluralismului geografic, cultural şi lingvistic etc., eliminarea cenzurii indirecte şi autocenzurii; consolidarea abilităţilor profesionale în jurnalismul de investigaţie; discernământ şi abordare critică a ofertei informaţionale din partea cetăţenilor.

În definitiv, Programul Mass-Media va contribui la asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie diversă, pluralistă şi relevantă în mass-media, încurajarea independenţei, diversităţii şi surselor alternative de informare.

Proiecte din alte surse

Consolidarea capacităților mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetățenilor la informație obiectivă despre valorile democrației și Acordul de Asociere cu UE (2014-2016), susținut de Departamentul de Stat al SUA

Persoana de contact: Victoria Miron, director de program, vmiron@soros.md

Puteți face cunoștință cu rezultatele activității Programului în anul 2014 aici.

Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2015 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!