Soros Foundation Moldova (FSM)

Mass-media

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
Departamentul Mass Media va contribui la asigurarea accesului cetățenilor la informație diversă, pluralistă și relevantă în mass-media, încurajarea independenței, diversității și surselor alternative de informare.
Inițiative susținute din alte surse:
 
·         Proiectul “Alegeri parlamentare 2019 libere și corecte prin educarea electoratului și monitorizarea transparenței procesului electoral”, componenta media cu titlul “Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la mass-media”, surse OSF, Programul Eurasia
 
Persoane de contact: Victoria Miron, director de departament - vmiron@soros.md, Adrian Bivol, coordonator programe mass-media – abivol@soros.md
Informația actualizată despre activitățile departamentului, desfășurate în 2019, va fi publicată pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!