Soros Foundation Moldova (FSM)

Justiție și Drepturile Omului

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 
Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
Anul 2019 este primul an dintr-un nou ciclul strategic al Fundație Soros-Moldova. Activitățile Departamentului Justiție și Drepturile Omului se înscriu într-un ansamblu unic de acțiuni, care trebuie privite ca elemente constitutive ale unui strategii complexe de 4 ani. Deși acestea sunt bine gândite și planificate în avans, ele pot fi supuse unor modificări substanțiale, pentru a răspunde adecvat și rapid schimbărilor de context social și politic.
 
Programul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Oficiul Avocatul Poporului dar și cu un număr de organizații neguvernamentale active în domeniul justiției și promovării drepturilor omului, cum ar fi Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova, Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, Promo LEX, Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări ”Platforma”. De asemenea, va continua colaborarea inițiată în 2016 cu Biroul Asociat de Avocați ”Țurcan Cazac”.
 
Persoana de contact: Victor Munteanu, director de departament – vmunteanu@soros.md 

 

În scopul realizării obiectivelor strategice pe care şi le propune, Programul colaborează cu un şir de instituţii naţionale, în special Ministerul Justiţiei, Baroul Avocaţilor din Republica Moldova, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Consiliul Superior al Magistraturii, dar şi cu un număr impunător de organizaţii non-guvernamentale active în domeniul justiţiei şi drepturilor omului. Programul de Drept susţine elaborarea unor mecanisme formale şi neformale de responsabilizare judecătorească, se ocupă de monitorizarea asistenţei juridice garantate de stat, contribuie la dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor şi activiştilor în domeniul drepturilor omului de monitorizare şi promovare a respectării drepturilor omului în cadrul instituţiilor de drept. De asemenea, Programul de Drept susţine eforturile de advocacy ale sectorului neguvernamental la nivel internaţional, menirea cărora este promovarea drepturilor omului.