Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
 
În vederea realizării activităților planificate, Departamentul Buna Guvernare va desfășura concursuri deschise pentru selectarea propunerilor de proiecte relevante și cu un potențial mare de multiplicare la nivel național.
 
În același timp, departamentul cooperează cu un șir de organizații neguvernamentale lidere în domeniul lor de activitate, printre care Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul de Investigații Jurnalistice, Asociația Presei Independente, Institutul de Politici Publice din Moldova ș.a.
 
Inițiative susținute din alte surse:
 
 
Persoana de contact: Alexandru Musteață, director de departament - amusteata@soros.md
 
Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2019 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!
 

Buna Guvernare

Misiunea Programului

Misiunea Programului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţii guvernului în conformitate cu standardele Europene atât la nivel central, cât şi cel local.

Prioritatea 1. TRANSPARENŢĂ ŞI RESPONSABILIZARE

Scop: Un proces mai transparent de luare şi implementare a deciziilor în susţinerea unei responsabilităţi sporite a guvernului faţă de cetăţeni pentru deciziile sale.

Obiective:

  • De a consolida capacităţile societăţii civile de a monitoriza acţiunile guvernului în domeniile cheie, precum: finanţele publice, reforma APC şi integrarea europeană.
  • De a creşte nivelul de cunoaştere şi înţelegere de către publicul larg a subiectelor legate de UE şi integrarea europeană, prin susţinerea portalului informaţional www.europa.md.
  • De a stimula și sustine inițiativele societății civile de sporire a transparenței și responsabilizării actului de guvernare în cadrul Fondului de Transparenţă

 Prioritatea 2. O GUVERNARE EFECTIVĂ ŞI EFICIENTĂ

Scop: Asigurarea unor decizii bine informate şi documentate în domeniul politicilor publice prin cercetare şi expertiză independentă şi activităţi de advocacy.

Obiective:

  • De a oferi factorilor de decizie analize independente ale politicilor în vederea susţinerii Agendei Europene a Republicii Moldova.
  • De a spori cunoaşterea şi înţelegerea de către guvern a opiniei publice asupra domeniilor sociale, prin susţinerea Barometrului de Opinie Publică.
  • De a spori calitatea predării studiilor europene în universităţi, în vederea asigurării unui proces de integrare europeană bazat pe cunoştinţe.

Strategia de implementare

Programul Buna Guvernare va desfăşura preponderent proiecte operaţionale, dar va oferi şi granturi în funcţie de specificul proiectelor. Proiectele operaţionale vor constitui modul principal de activitate a programului şi fac parte din acţiunile planificate ale acestuia. În acelaşi timp, Programul va iniţia proiecte operaţionale ad-hoc cu scopul de a răspunde noilor provocări în domeniul bunei guvernări menite să contribuie la îmbunătăţirea actului de guvernare. Proiectele operaţionale vor fi lansate şi implementate în cooperare cu organizaţii partenere şi/sau experţi independenţi.

Programele de granturi vor fi organizate în bază de concursuri deschise sau în baza proiectelor înaintate în afara concursurilor, dar care vin să realizeze scopurile programului. Criteriile de bază pentru acordarea granturilor vor fi: impactul demonstrat al activităţilor planificate, calificarea înaltă a echipei de implementare, durabilitatea proiectului, corelarea rezonabilă dintre buget şi activităţile planificate etc.