Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
 
În vederea realizării activităților planificate, Departamentul Buna Guvernare va desfășura concursuri deschise pentru selectarea propunerilor de proiecte relevante și cu un potențial mare de multiplicare la nivel național.
 
În același timp, departamentul cooperează cu un șir de organizații neguvernamentale lidere în domeniul lor de activitate, printre care Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul de Investigații Jurnalistice, Asociația Presei Independente, Institutul de Politici Publice din Moldova ș.a.
 
Inițiative susținute din alte surse:
 
 
Persoana de contact: Alexandru Musteață, director de departament - amusteata@soros.md
 
Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2019 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!
 

Misiunea Programului

Misiunea Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare este de a contribui la constituirea unui sistem modern, eficient şi autonom de administrare publică în corespundere cu standardele europene, prin susţinerea iniţiativelor ce vor conduce la:

  • Stimularea participării civice şi fortificarea capacităţii societăţii civile de monitorizare a implementării reformelor şi politicilor publice, precum şi de promovare a principiilor bunei guvernări;
  • Susţinerea autorităţilor publice centrale şi locale în formularea politicilor de reformă, inclusiv a mecanismelor concrete de implementare a acestora pentru asigurarea respectării unor asemenea principii fundamentale precum transparenţa, responsabilitatea, profesionalismul şi subsidiaritatea.

Obiectivele Programului APBG în 2010

De a contribui la:

  • Fortificarea capacitaţilor societăţii civile de monitorizare a implementării politicilor publice, sporind astfel nivelul de responsabilizare a autorităţilor publice faţă de cetăţeni
  • Încurajarea deschiderii autorităţilor locale şi centrale către societatea civilă
  • Promovarea accesului la informaţia referitoare la activitatea administraţiei publice centrale şi locale
  • Încurajarea participării societăţii civile la elaborarea politicilor publice
  • Crearea unui sistem eficient, autonom şi transparent de administrare publică în conformitate cu standardele europene
  • Îmbunătăţirea managementului finanţelor publice şi sporirea gradului de transparenţă în acest domeniu
  • Întărirea capacităţii guvernului de a răspunde la provocările curente prin formularea unor politici de reformă coerente şi realiste

Strategia de implementare

Programul APBG va desfăşura preponderent proiecte operaţionale, dar va oferi şi granturi în funcţie de specificul proiectelor. Proiectele operaţionale vor constitui modul principal de activitate a programului şi fac parte din acţiunile planificate ale acestuia. În acelaşi timp, Programul va iniţia proiecte operaţionale ad-hoc cu scopul de a răspunde noilor provocări în domeniul bunei guvernări menite să contribuie la îmbunătăţirea actului de guvernare. Proiectele operaţionale vor fi lansate şi implementate în cooperare cu organizaţii partenere (ONG-uri şi organizaţii guvernamentale) şi/sau experţi independenţi.

Programele de granturi vor fi organizate în bază de concursuri deschise sau în baza proiectelor înaintate în afara concursurilor, dar care vin să realizeze scopurile programului APBG. Criteriile de bază pentru acordarea granturilor vor fi: impactul demonstrat al activităţilor planificate, calificarea înaltă a echipei de implementare, durabilitatea proiectului, corelarea rezonabilă dintre buget şi activităţile planificate etc.

Pentru a atinge obiectivele propuse, Programul APBG va fi structurat în două mari sub-programe: Buna Guvernare şi Finanţe Publice Transparente.