Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
 
În vederea realizării activităților planificate, Departamentul Buna Guvernare va desfășura concursuri deschise pentru selectarea propunerilor de proiecte relevante și cu un potențial mare de multiplicare la nivel național.
 
În același timp, departamentul cooperează cu un șir de organizații neguvernamentale lidere în domeniul lor de activitate, printre care Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul de Investigații Jurnalistice, Asociația Presei Independente, Institutul de Politici Publice din Moldova ș.a.
 
Inițiative susținute din alte surse:
 
 
Persoana de contact: Alexandru Musteață, director de departament - amusteata@soros.md
 
Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2019 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!
 

Programul de Administrare Publica Locala (APL) a fost lansat de Fundatia Soros-Moldova in 1997 in scopul sprijinirii si promovarii proceselor de democratizare in sistemul de administrare publica. Din anul 2006 denumirea programului se modifica in Administraţie Publica si Buna Guvernare.

Misiunea Programului

Programul Administratie Publica si Buna Guvernare sustine initiativele care vor impulsiona constituirea unui sistem modern, eficient si autonom de administrare publica in corespundere cu standardele europene, care intruneste specialisti in AP, funcţionari publici si alesi locali informati si instruiti cu spirit de initiativa capabili sa solutioneze problemele locale in mod participativ. Realizarea misiunii programului va avea loc prin promovarea valorilor autonomiei locale, sustinerea procesului descentralizarii si furnizarea informatiei si serviciilor de consultanta relevante pentru asigurarea bunei guvernari.

Obiectivele Programului APBG

  • De a contribui la crearea unui sistem eficient, autonom si transparent de administrare publica in conformitate cu standardele Europene
  • De a contribui la promovarea valorilor autonomiei locale si descentralizarii
  • De a contribui la promovarea accesului la informatia referitoare la drepturile si libertatile autoritatilor locale
  • De a contribui la promovarea standardelor de performanta in sistemul de administrare publica
  • De a contribui la cresterea gradului de informare despre buna guvernare si statul de drept
  • De a consolida valorile si principiile de guvernare locala democratica in Republica Moldova
  • De a contribui la consolidarea capacitatilor pentru prestarea serviciilor publice de calitate in zonele rurale si orasele mici
  • De a contribui la consolidarea rolului autoritatilor locale in dezvoltarea economica locala

Strategia de implementare

Programele de granturi vor fi organizate in baza de concursuri deschise sau in baza proiectelor inaintate in afara concursurilor, dar care vin sa realizeze scopurile programului APBG.
Criteriile de baza pentru acordarea granturilor vor fi: impactul demonstrat al activitatilor planificate, alesii locali si functionarii publici, autoritatile publice locale, comunitatea sunt beneficiari directi sau indirecti, echipa de implementare inalt calificata, durabilitatea proiectului, co-finantari, corelarea dintre bugetul si activitatile planificate etc.

Programele opertionale vor fi aplicate la etapa lansarii noilor initiative care vin sa solutioneze necesitatile in domeniul AP. Programele operationale vor fi lansate si implementate in co-operare cu organizatii partenere (ONG-uri si organizatii guvernamentale) si/sau experti independenti.