Soros Foundation Moldova (FSM)

Drept

Drept

Misiunea programului: un sistem de justiție echitabil, accesibil si predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului

Programul de Drept își desfășoară activitățile în câteva domenii vitale pentru realizarea viziunii sale: Accesul la Justiție, Drepturile Omului, Justiție Penală și Independența și responsabilizarea sistemului judiciar.

Activitățile programului în anul 2016 se înscriu într-un ansamblu unic de acțiuni, care trebuie privite ca elemente constitutive ale unui strategii complexe de trei ani. Deși acestea sunt bine gândite și planificate în avans, ele pot fi supuse unor modificări substanțiale, tocmai pentru a răspunde adecvat și rapid schimbărilor de context sociale și politice.

Programul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, dar și cu un număr de organizații neguvernamentale active în domeniul justiției și promovării drepturilor omului, cum ar fi Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Amnesty International Moldova, Misiunea Norvegiană de Experți pentru Supremația Legii în Moldova, Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii în Moldova, Clinica Juridică Universitară din Bălți ș.a.

Persoana de contact: Victor Munteanu, director de program, vmunteanu@soros.md

Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2016 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!

Evenimente şi anunţuri