Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi de cercetare pentru elaborarea studiilor de politici publice

Fundația Soros-Moldova, anunță un concurs de granturi individuale de cercetare pentru elaborarea documentelor de politici publice. Acest concurs este lansat în cadrul proiectului „Public Policy Fellowship” implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.

 
Proiectul are scopul de a susține consolidarea capacităților comunității tinerilor cercetători întru influențarea proceselor de elaborare a politicilor publice, precum și de a încuraja cooperarea dintre cercetători, organizații ale societății civile și decidenți, în vederea sporirii calității cercetărilor și a documentelor de politici bazate pe date.
 
Proiectul are mai multe obiective și anume: de a motiva tinerii cercetătorii să se implice în elaborarea studiilor de politici publice; de a ajuta cercetătorii să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile practice privind elaborarea cercetărilor, colectarea și analiza datelor, aplicarea metodelor cantitative și calitative în procesul de cercetare, analiza datelor statistice, precum și producerea documentelor de politici publice; de a încuraja cercetătorii să se implice în promovarea propunerilor de politici elaborate prin campanii de advocacy.
 
În cadrul acestei competiții vor fi susținuți tinerii cercetători capabili să analizeze problemele existente din unghiuri noi și să propună soluții novatoare, să fie dispuși să comunice rezultatele activității lor unui auditoriu larg. Este important ca cercetătorii să fie dispuși să desfășoare eforturi de advocacy pentru promovarea recomandărilor în vederea influențării politicilor existente, aplicând diverse metode precum dezvoltarea de grupuri de advocacy, coaliții sau parteneriate, campanii media, consultări cu autoritățile relevante, etc.
 
Cercetătorii selectați vor primi o bursă unică de 2 000 dolari SUA, oferită în tranșe pentru o perioadă de 9 luni (aprilie – decembrie 2019), perioadă în care cercetătorii selectați vor elabora un studiu de politici, vor participa la instruirile organizate în cadrul proiectului și vor prezenta public rezultatele cercetării. Ca parte a grantului de cercetare, participanții selectați vor beneficia și de o instruire intensivă în următoarele domenii: colectarea și analiza datelor, efectuarea studiilor comparative, elaborarea de politici și advocacy.
 
Sesiunea de instruire va avea loc în luna aprilie 2019 la Hertie School of Governance, Berlin, Germania. Costurile de participare vor fi acoperite de Fundația Soros-Moldova și Fundația pentru o Societatea Deschisă.
 
Cerințe față de candidați:
 
1)    Concursul este deschis pentru persoane fizice, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 35 ani, care dețin studii de masterat, au o cunoaștere avansată a limbii engleze, dispun de abilități demonstrate de cercetare, scriere și utilizare a metodologiilor științifice și sunt interesați în dezvoltarea abilităților de analiză și elaborare de politici și advocacy. Vor fi acceptate doar candidaturi individuale.
 
2)    Participanții la program trebuie să dispună de timp pe care îl vor aloca procesului de cercetare, precum și unui posibile stagiu în cadrul unei instituții (ONG / think-tank) selectat de Fundația Soros-Moldova. Instituția respectivă le va oferi ghidare și susținere în procesele de cercetare și advocacy, pe durata participării cercetătorului în proiectul „Public Policy Fellowship”.
 
Cerințe față de studiile de politici ce urmează a fi elaborate:
 
1.  Participanții la concurs pot prezenta propuneri de cercetări de politici în diferite domenii de actualitate pentru Republica Moldova. Va fi acordată prioritate propunerilor de cercetare care abordează probleme de politici la interfața dintre tematica anti-corupție și următoarele domenii:
a.    Domeniul energetic: Procurarea și livrarea energiei electrice; securitatea energetică; energia regenerabilă; aplicarea pachetului energetic nr.3, etc.
b.   Domeniul Urbanism / city planing: Planificarea urbană; infrastructura rutieră; transportul public; gestionarea întreprinderilor municipale; arhitectură urbană; adaptarea/accesul pentru persoane cu dizabilități, etc.
c.  Domeniul resurselor naturale: strategia națională de gestiune a resurselor naturale; acordarea drepturilor pentru exploatarea resurselor naturale; managementul companiilor cu capital de stat responsabile de exploatarea resurselor naturale; etc.
d.  Domeniul proprietăților publice: intervenția statului în domeniul economic; managementul întreprinderilor de stat și a companiilor cu capital (parțial sau integral); privatizarea sau procurarea de către stat a unor companii; managementul proprietăților municipale.
 
2.      Volumul unui studiu: 10 000 de cuvinte (fără includerea anexelor) + policy brief (circa 3 000 de cuvinte)
3.      Termenul de elaborare a studiilor: aprilie –septembrie 2019.
 
Dreptul de autor asupra studiilor elaborate aparține în egală măsură autorului şi Fundaţiei Soros-Moldova. Autorul oferă Fundației Soros-Moldova dreptul de a edita şi difuza studiul fără nici un fel de restricții.
 
Procedura de participare la concurs:
 
Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarul de participare cu următoarele documente incluse:
  • CV-ul (max. 2 pagini);
  • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină);
  • Lista publicațiilor care să includă și linkuri de accesare online (max. 1 pagină);
  • Conceptul desfășurat al cercetării: titlul, descrierea problemei ce urmează a fi cercetată și argumentarea necesității acestei cercetări, metodologia ce va fi aplicată (aprox. 5 pagini). Candidatul va acorda o atenție deosebită în procesul de elaborare a conceptului cercetării, astfel încât acesta să demonstreze abilitățile de cercetare, scriere și cunoașterea metodologiilor științifice. În cazul acceptării, candidatul va continua lucrul asupra lucrării având la bază același concept.
  • Planul de activitate (elaborarea cercetării și activitățile de advocacy),
 
Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 10 martie 2019.
 
Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse.
 
Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.
 
Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic în adresa Directorului Departamentului Buna Guvernare Alexandru Musteața, amusteata@soros.md și la adresa foundation@soros.md cu mențiunea „Concurs - Public Policy Fellowship”.