Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț de vânzare a microbusului FORD TRANZIT

Denumirea mijlocului fix Descrierea, modelul
Microbus FORD TRANZIT, nr./Î CEF001
Anul fabricării: 1992
Tip caroserie: vagon autobuz, 9 locuri
Motor: 2,5 litri, motorină;
Kilometraj: 264500 km;
Cutia de viteze: manuală;
Culoarea: ROȘU
Dotări: servodirecţie, ţesetură-salon, audio sistem auto, jante oţel R14, ş.a.
Precizări: fără accidente, deservire tehnică-service specializat, revizie tehnică, asigurare.

Preţul, conform raportului de expertiză a Camerei de Comerţ şi Industrie, este de 1200 (una mie două sute) Euro.

Termenul limită de prezentare a ofertelor de preţ la concurs este data de 26.01.2018, orele 15.00.

Oferta de preţ: Preţul poate fi indicat în dolari SUA, EURO sau lei moldoveneşti (MDL).

Setul de documente pentru participare la concurs:

  • fişa de participare (formular Anexa 1);
  • copia buletinului de identitate (pentru persoane fizice) / copia certificatului de înregistrare a companiei (pentru persoane juridice).

Setul de documente va fi prezentat la Fundaţia Soros-Moldova (în continuare Fundaţia) în plic sigilat pe care vor fi indicate următoarele date:

Fundaţia Soros-Moldova
concurs vânzare microbus Ford Tranzit
data depunerii ofertei
Numele, prenumele persoanei care a depus oferta, telefonul de contact

pe adresa:
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
Tel.: (373 22) 27 00 31;
Fax: (373 22) 27 05 07
În atenţia : Vasile Gîrlea
sau prin fax/e-mail (Fundaţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru confidenţialitatea informaţiei).

Atenţie! Fişa de participare o puteţi găsi la recepţia Fundaţiei pe adresa sus menţionată sau o puteți descărca mai jos.

Evaluarea şi stabilirea ofertei câştigătoare:
Ofertele vor fi examinate de către Comisia de evaluare a Fundaţiei Soros-Moldova.
Ofertele vor fi evaluate prin compararea preţului indicat în ofertă, recalculat în dolari SUA la cursul Băncii Naţionale a Republicii Moldova la data evaluării ofertelor.
Oferta cu preţul per unitate cel mai mare va fi numită cîştigătoare.

Valabilitatea ofertei:
Oferta de preţ poate fi modificată până la 26.01.2018, ora 15:00, respectând confidenţialitatea informaţiei.

Fundaţia va semna contractul de vânzare-cumpărare cu persoana câştigătoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data de evaluare a ofertelor.
Achitarea va fi efectuată de către persoana câştigătoare în lei moldoveneşti pe contul bancar al Fundaţiei, integral, în termen de 5 zile lucrătoare de la data avizului în scris.

Termen de livrare: Fundaţia se obligă să transmită bunul cumpărătorului în termen de 5 zile lucrătoare după primirea integrală a plăţii.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută: str.Bulgară, 32, luni-vineri, 09:00 – 18:00

Aspect tehnic: Mihai Lungu, șofer, Fundaţia Soros-Moldova, tel: 069107593

Aspect de procedură: Vasile Gîrlea, Administratorul Fundaţiei - 069103517, e-mail: vgirlea@soros.md

Fișă de participare