Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Paradox moldovenesc: radiodifuzori mulți, pluralism puțin

Pluralismul mediatic se confruntă cu riscuri majore – este concluzia generală a unui studiu lansat astăzi la Chișinău.

Studiul constituie o premieră absolută, dat fiind că a fost efectuat în temeiul unei metodologii elaborate în UE și ajustate la realitățile autohtone, în cadrul unei inițiative a Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.

Studiul, care a vizat televiziunea, ca segment mass-media cu cel mai mare impact asupra informării cetățenilor, constată că riscurile pentru diversitatea surselor de informare sunt generate de insuficiența reglementărilor și de ineficiența implementării celor existente; de concentrarea proprietății și audienței la nivel național; de lipsa politicilor publice de dezvoltare a audiovizualului local/regional.

Studiul relevă, că autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului nu este protejată de ingerințele de ordin politic și/sau economic. Reglementările privind concentrarea proprietății în televiziunea terestră, în cablu și IPTV, conțin dispoziții generale, declarative, nu impun limite și nu oferă autorităților abilitate atribuții sau mecanisme prin care să intervină prompt și eficient. Lipsa reglementărilor privind diversitatea serviciilor de programe difuzate în multiplexele naționale, inclusiv în Multiplexul A, prezintă o amenințare pentru pluralismul categoriilor de servicii de programe oferite publicului. Deși în primul multiplex se regăsesc toate cele trei categorii – informative, educative, distractive – repartizarea lor disproporționată denotă carențe în politica de gestionare a acestui proces.

Studiul mai arată că primii trei proprietari pe segmentul televiziunii terestre dețin cote de audiență și cote de piață care oscilează între 44% și 54%, iar în cablu și IPTV – între 63% și, respectiv, 65%.

60 la sută din numărul radiodifuzorilor sunt concentrați la Chișinău, în timp ce în două treimi din centrele raionale fie că aceștia lipsesc, fie că, raportați la populația regională/locală, reprezintă un tablou disproporționat și îngrijorător din perspectiva pluralismului geografic.

În anul 2015 cifra de afaceri a tuturor radiodifuzorilor a constituit, estimativ, 316 milioane de lei. Radiodifuzorilor din capitală le-au revenit, cumulat, 304 milioane (96,2%); primilor trei radiodifuzori – 173 de milioane (54%); tuturor radiodifuzorilor regionali/locali – 12 milioane (3,8%).

Studiul conține și o serie de recomandări factorilor decidenți menite să diminueze riscurile pentru pluralismul mediatic, în beneficiul informării adecvate a cetățenilor.

Studiul vizând pluralismul mediatic autohton a fost realizat de Asociația Presei Electronice APEL cu sprijinul Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.