Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea programului: de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Drept

Misiunea programului: un sistem de justiție echitabil, accesibil si predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului

Programul de Drept își desfășoară activitățile în câteva domenii vitale pentru realizarea viziunii sale: Accesul la Justiție, Drepturile Omului, Justiție Penală și Independența și responsabilizarea sistemului judiciar.

Egalitate şi Participare Civică

Misiunea programului: stabilirea și fortificarea mecanismelor de promovare a egalității și nediscriminării prin intermediul societății civile

Programul Egalitate și Participare Civică urmărește să sporească eficiența aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității, în parteneriat cu organizațiile societății civile și instituțiile publice, și să contribuie la promovarea egalității și diversității.

Sănătate publică

Misiunea programului: să contribuie la avansarea sănătăţii şi drepturilor persoanelor marginalizate prin sporirea capacităţilor societăţii civile de a participa la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea programului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2016

Lista persoanelor selectate pentru etapa a doua a Concursului de granturi individuale pentru elaborarea studiilor de politici educaționale

Cea de-a doua etapă va consta în evaluarea planului studiului propus de fiecare dintre candidați de către eventualii tutori, care urmează a fi identificați până la sfârșitul acestui an.

Numele persoanelor selectate sunt menționate în tabelul de mai jos:

Nr Numele solicitantului Afilierea
1 Cabac Eugeniu  Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, conferențiar
2 Chistruga-Sinchevici Inga  AȘM, Centrul de Cercetări Demografice, cercetător șt.; USM, Departamentul Sociologie
3 Cristei Aliona  Institutul de Politici Publice, cercetător junior
4 Duca Diana Inspectoratul Național Școlar; Liceul Teoretic profil tehnologic din Chișinău
5 Negară Corina  Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Dr. ped., conf., Catedra Matematică/Informatică
6 Velicova Tatiana Universitatea de Stat din Comrat, Dr. ped., conf. univ., Catedra Tehnologii informaționale, matematică şi fizică
7 Verdeș Tatiana  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Dr.fil., șef Catedră Științe ale Comunicării
8 Vlădicescu Natalia  Compania Sociologică CBS-AXA, Manager Departament Cercetări Calitative