Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Promo-LEX, cu susținerea Fundației Soros-Moldova, va monitoriza ședințele de judecată cu implicarea utilizatorilor de droguri

Începând cu luna februarie curent, monitorii Asociației Promo-LEX vor monitoriza ședințele de judecată care implică utilizatori de droguri, în zonele de nord, centru și sud a țării.

Scopul monitorizării este de a contribui la sporirea gradului de respectare a drepturilor utilizatori de droguri în Republica Moldova, dar și la prevenirea tratamentului discriminatoriu față de aceștia. Astfel, pentru o perioadă de 8 luni, vor fi monitorizate 480 de ședințe de judecată în toate instanțele din mun. Chișinău, Bălți, Cahul şi UTAG. De asemenea, utilizatorii de droguri pot beneficia de consultații juridice gratuite. Pentru a putea beneficia de consultații, contactați 0 (22) 45 00 24.

De asemenea, monitorizarea va permite o evaluare comprehensivă a percepțiilor, atitudinilor și problemelor cu care se confruntă utilizatorii de droguri în raport cu organele de drept.

În cadrul exercițiului vor fi aplicate două instrumente: Chestionarul de monitorizare, în vederea măsurării calităţii actului justiţiei, completat în monitori și Sondajul de satisfacție care va permite măsurarea percepţiilor consumatorilor de droguri şi ale reprezentanţilor acestora cu privire la calitatea administrării justiției. Urmare a procesului de monitorizare va fi elaborat un raport care va fi făcut public.

Amintim că în iunie 2014, Asociația Promo-LEX a publicat Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”. În rezultatul cercetării efectuate, în perioada ianuarie-mai 2014, s-a constatat faptul că, deși în ultimii ani s-au produs schimbări radicale în legislația Republicii Moldova privind sancțiunile consumatorilor de droguri și prevenirea discriminării acestora, până în prezent nu există un mecanism eficient de implementare a acestei legislații și niciun mecanism de monitorizare și evaluare a implementării noilor prerogative. În aceste condiții, persoanele consumatoare de droguri injectabile continuă să fie supuse unui tratament discriminatoriu din partea organelor de poliție.

Monitorizarea se va desfășura în cadrul Proiectului „Promovarea respectării drepturilor utilizatorilor de droguri injectabile din RM prin monitorizare, raportare și litigare”, implementat de Asociația Promo-LEX, având susținerea financiară oferită de Fundația Soros-Moldova/Programul Sănătate Publică.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Alexandru Postica, Directorul Programului Drepturile Omului al Asociației Promo-LEX. Tel: (22) 450024, GSM: 069104851, info@promolex.md