Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Justiția comunitară în Moldova

LEGEA ÎN ACȚIUNE

O mamă tânără din orășelul Hîncești din Moldova trăia cu frică: fiind abuzată de soțul său, aceasta avea nevoie de protecție pentru sine și copiii săi. Ea a încercat să se adreseze la poliție, după care la instanța de judecată, dar a primit informații contradictorii. A rămas cu un sentiment de confuzie și neputință. După aceasta, a vizitat un parajurist care activa în localitatea sa și care a sfătuit-o cum să depună o cerere pentru obținerea unei ordonanțe de protecție din partea instanței, care i-a fost emisă și executată cu succes.

Parajuristul care a ajutat în acest caz la Hîncești este membru al unei rețele mici, dar în creștere, de doar peste 30 de parajuriști din Moldova, care activează în beneficiul unui șir de grupuri locale ale societății civile. Parajuriștii sunt parte integrantă în strategia Moldovei de creare a unui sistem național de asistență juridică garantată de stat, care să presteze servicii populației țării și care folosește parajuriștii pentru acordarea consilierii juridice primare pentru probleme cotidiene, cum ar fi acte de muncă și beneficii de pensii.

 ORGANIZAREA

Activitatea parajuriștilor face parte din structura legală care a fost instituită în 2007 prin Legea cu privire la Asistența Juridică Garantată de Stat, adoptată ca răspuns la eșecul sistemului anterior finanțat insuficient și nestructurat.

Legea prevede un sistem cu două nivele – o rețea națională de parajuriști comunitari care să presteze asistență juridică primară și al doilea nivel de asistență juridică ”calificată”, acordată de apărători publici în cauze civile și penale.

Sistemul este gestionat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), care activează prin intermediul a patru birouri regionale. În rezultatul finanțării și provocărilor administrative, CNAJGS și-a început activitatea în 2008. Finanțarea parajuriștilor în prezent este asigurată de CNAJGS și Fundația Soros-Moldova, care este activ implicată în acest efort de reformă din 2003.

ELIGIBILITATEA

Toți cetățenii Moldovei sunt eligibili pentru asistență juridică primară garantată de stat, indiferent de starea lor financiară. Pentru a se califica pentru asistența juridică primară garantată de stat, solicitantul depune o cerere scrisă sau verbală la locul său de trai – majoritatea cererilor sunt examinate imediat, iar în caz contrar, răspunsul vine în decurs de trei zile din data depunerii cererii.

Serviciul de asemenea este susținut de un serviciu online www.parajurist.md, care a fost creat în calitate de instrument de sensibilizare juridică pentru toți cei ce caută răspunsuri la întrebările juridice cu care se confruntă în fiecare zi. Împreună cu paginile sale de pe rețelele sociale, această pagină web a creat un spațiu unde oamenii primesc informații actualizate continuu despre ultimele evoluții legislative, despre muncă, beneficii sociale sau oricare alte oportunități din care ar avea de beneficiat, dar totodată este și locul unde aceștia pot contacta un parajurist și primi o consultație minuțioasă în decursul a doar câteva zile.

IMPACT

Din 2010, când a început programul, peste 12.000 de persoane au solicitat asistență de la parajuriști și se estimează că programul a soluționat peste 11.000 de dosare, care de altfel ar fi ajuns în instanța de judecată.

În medie, 420 de solicitări de consiliere juridică și de informații sunt adresate lunar parajuriștilor în comunitățile lor, iar 64% dintre persoanele care s-au adresat la parajuriști au întreprins acțiuni pentru a-și soluționa problemele juridice. În multe cazuri, acest fapt este posibil grație implicării personale a parajuriștilor care însoțesc beneficiarii la instituțiile relevante sau care comunică cu diverși specialiști din numele beneficiarilor.