Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cercetătorii din domeniul educației recomandă utilizarea eficientă a rezultatelor PISA-2015 în îmbunătățirea politicilor educaționale

Fundația Soros-Moldova a adus la masa de discuții reprezentanții autorităților naționale și locale responsabile de domeniul educației și ai societății civile pentru a discuta despre modalitățile de îmbunătățire a calității sistemului educațional din Republica Moldova. La baza discuțiilor au fost puse rezultatele Programului de Evaluare Internațională a Elevilor (PISA), edițiile 2009+ și 2015, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

PISA reprezintă un studiu comparativ internaţional, desfășurat la fiecare 3 ani, cu scopul de a testa competenţele de bază ale elevilor de 15 ani în trei domenii de studiu: știinţe, citire/lectură și matematică. PISA evaluează în ce măsură elevii care finalizează învăţământul obligatoriu au acumulat cunoştinţe şi competențe-cheie esenţiale pentru o participare activă în societatea contemporană. Evaluarea PISA arată nu doar în ce măsură elevii pot reproduce cunoştinţe, ci şi dacă ei le pot aplica în diverse situaţii, atât în cadrul instituției de învățământ, cât şi în viaţa reală. Constatările permit factorilor de decizie din întreaga lume să evalueze cunoştinţele şi competențele elevilor în propriile lor ţări în comparaţie cu cele din alte ţări, să stabilească obiective noi în baza rezultatelor măsurabile obţinute de alte sisteme de învăţământ şi să înveţe de la politicile şi practicile aplicate în alte părţi.

Fundația Soros-Moldova a oferit actorilor interesați de domeniul educației o platformă de discuții asupra rezultatelor PISA-2015, în baza unor proiecte de cercetare în domeniul politicilor educaționale elaborate pe parcursul anului 2017. Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ai societății civile, mediului academic, dar și cadrele didactice și manageriale din instituțiile de învățământ general, s-au întâlnit în cadrul mesei rotunde „Rezultatele evaluării internaționale PISA 2015: Opțiuni pentru schimbări de esență în sistemul educațional din Republica Moldova”.

Petru Culeac, directorul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova, și-a exprimat speranța că acest eveniment va intensifica dialogul dintre societatea civilă și autoritățile din domeniul educației și „ne va ajuta să identificăm tendințele obiective prin care trece sistemul de educație din R. Moldova”. De asemenea, Petru Culeac a îndemnat toți actorii interesați de evoluțiile din sistemul educațional să găsească un consens național prin care să declare educația drept prioritate națională absolută pentru următorii 20 de ani. Altfel, potrivit acestuia, „în următorii 5-10 ani, riscăm depopularea instituțiilor de învățământ, absența învățătorilor de calitate în școli și o generație nouă, care nu va ști să citească sau să folosească matematica în viața de fiecare zi”.

Valentina Ceapa, consultant principal al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a precizat că în jur de 5200 de elevi din Republica Moldova au participat la evaluarea PISA 2009+ și PISA 2015. Potrivit dnei Ceapa, comparativ cu PISA 2009+, în 2015 rezultatele elevilor din Republica Moldova au înregistrat o ușoară îmbunătățire. Cu toate acestea, rezultatele elevilor din Republica Moldova la PISA 2015 rămân a fi mai joase decât rezultatele medii pentru țările participante la evaluarea PISA 2015.

Pe de altă parte, Anatol Gremalschi, expert în domeniul educației din cadrul Institutului de Politici Publice, a comparat rezultatele elevilor din țara noastră cu cele ale elevilor din Singapore (clasați pe primul loc în topul PISA 2015). Astfel, potrivit datelor, 40 la sută dintre elevii din Singapore înregistrează cele mai performante rezultate, comparativ cu doar 4% dintre elevii moldoveni. Și invers, în Singapore doar 5 la sută dintre elevi au înregistrat un nivel scăzut de performanță la toate cele trei niveluri ale competențelor de bază, comparativ cu 30% dintre elevii din R. Moldova. „E clar că sistemul educațional din Republica Moldova nu este performant, iar curriculumul nu este bun”, a concluzionat dl Gremalschi. În opinia lui, în procesul de remodelare a curriculumului național, precum și a politicilor educaționale, „trebuie să-i oferim elevului oportunitatea să-și identifice propriul domeniu de interes”.

Participanții la masa rotundă au avut ocazia să afle și despre experiența cercetătorilor internaționali în analizarea datelor PISA. Dr. Samuel Greiff, consultant extern al OCDE pentru PISA 2012 și PISA 2015, a vorbit despre bunele practici în utilizarea rezultatelor PISA în procesul de îmbunătățire a politicilor educaționale. Ashley Johnson, cercetătoare la Departamentul Științe Cognitive și Evaluare de la Universitatea din Luxemburg, a subliniat importanța studierii matematicii în școală, în baza evidențelor oferite de evaluările internaționale, prin care a prezentat necesitatea studierii acestei discipline ca o precondiție favorabilă dezvoltării competențelor și abilităților de analiză și gândire la elevi.

Masa rotundă „Rezultatele evaluării internaționale PISA 2015: Opțiuni pentru schimbări de esență în sistemul educațional din Republica Moldova” a fost organizată de echipa Proiectului de Sprijinire a Reformelor în Educație din cadrul Departamentului Buna Guvernare, având susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. Principalul obiectiv al inițiativei este de a facilita elaborarea analizelor privind tendințele de dezvoltare a învățământului general, contribuind la procesul de luare a deciziilor în baza unor dovezi relevante și științific argumentate și orientând reformele din educație spre o schimbare calitativă și îmbunătățirea rezultatelor învățării la nivel de țară.

Patru bursieri, selectați în bază de concurs, au elaborat proiecte de cercetare în domeniul politicilor educaționale în baza datelor PISA 2015 pentru Republica Moldova, care urmează a fi finalizate și făcute publice pe parcursul anului 2018:

  • Relevanța politicilor educaționale pentru rezultatele evaluărilor naționale și internaționale pentru elevi, autor - Ana Vivdici
  • Feminizarea sistemului de învățământ în Republica Moldova: analiza impactului asupra performanțelor și dezvoltării psiho-sociale și emoționale ale elevilor, autor - Daniela Terzi-Barbăroșie
  • Rezultatele evaluării PISA: realități și așteptări pentru învățământul gimnazial din Republica Moldova, autor - Natalia Vladicescu
  • Performanța sistemului educațional din Republica Moldova: provocări și perspective, autor - Rima Bezede