Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Elevii şi părinţii din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia participă la dezvoltarea noului curriculum pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal

În cadrul dezbaterilor publice, organizate de Ministerul Educaţiei şi Institutul de Politici Publice în oraşul Comrat, reprezentanţii minorităţilor lingvistice şi etnice din partea de sud a Republicii Moldova şi-au expus opiniile asupra proiectului noului curriculum pentru învăţământul general.

Elevi, părinţi, profesori şi cadre de conducere din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia au avut posibilitatea să-şi expună viziunile şi să înainteze propuneri referitoare la definitivarea proiectului noului Cadru de referinţă al Curriculumului Naţional. O atenţie deosebită a fost acordată aspectelor ce ţin de consolidarea societăţii civice moldoveneşti prin garantarea dreptului de liberă alegere a limbii de instruire, însuşirii temeinice a limbii de stat şi integrarea reprezentanţilor minorităţilor lingvistice şi etnice în viaţa socio-economică a ţării. Modernizarea învăţământului general a fost abordată prin prisma implicării cât mai active a părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii.

În cadrul discuţiilor, părinţii s-au pronunţat pentru îmbunătăţirea calităţii manualelor, descongestionarea curriculumului, simplificarea testelor administrate în cadrul examenelor de bacalaureat, crearea condiţiilor pentru însuşirea temeinică a tuturor disciplinelor fundamentale, atât a celor umaniste, cât şi a celor reale. De asemenea, mai mulţi părinţii au optat pentru sporirea relevanţei educaţiei, creşterii transparenţei în administrarea bugetelor şcolare, susţinerea şcolilor din localităţile rurale.

Unii dintre părinţi şi-au manifestat îndoiala că elevii din şcolile alolingve vor avea suficient timp pentru a învăţa tocmai cinci limbi - limba maternă, rusa, româna şi plus două limbi străine -, fapt ce ar putea fi în detrimentul studierii celorlalte discipline şcolare.

La rândul lor, elevii s-au pronunţat pentru mărirea numărului de ore alocate studierii limbii române în şcolile alolingve, modernizării metodelor de predare a limbilor străine, reducerii numărului de ore la anumite discipline şcolare şi simplificării conţinuturilor acestora. Foarte mulţi elevi au accentuat necesitatea creşterii rolului de socializare a instituțiilor de învăţământ, optând pentru extinderea activităţilor extracurriculare, sportive şi de voluntariat.

Domnul Valentin Crudu, şef al Direcţiei învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, domnul Anatol Gremalschi, director de programe la Institutul de Politici Publice, şi doamna Sofia Mihailovna Torlac, şefă a Direcţiei Principale Educaţie a UTA Găgăuzia, au subliniat importanţa identificării unor viziuni comune asupra căilor de dezvoltare a învăţământului moldovenesc prin participarea părinţilor şi reprezentanților comunităţilor locale în viaţa şcolii, diversificarea ofertelor educaţionale, creşterea rolului educaţiei interculturale, studierii aprofundate de către reprezentanţii minorităţilor lingvistice a limbii de stat.

În cadrul proiectului "Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei", Institutul de Politici Publice, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, planifică extinderea în continuare a participării elevilor, părinţilor şi reprezentanţilor comunităţilor locale în dezvoltarea cadrului normativ-juridic al învăţământului general, astfel de dezbateri fiind preconizate şi pentru localităţile din nordul ţării. Proiectul este implementat cu susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, în cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.