Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Trei grupuri de inițiativă ale consumatorilor de droguri din țară au cerut Dispensarului de Narcologie preparatul “Naloxona”

Comunitatea consumatorilor de droguri și personalul programelor de reducere a riscurilor atenționează că numărul deceselor în urma supradozei de droguri este în creștere. Totuși, nu toate decesele „cu acul în venă” sunt cunoscute. Potrivit comunității, datele statistice oferite de către Dispensarul Republican de Narcologie pentru ultimii ani arată 0 (zero) cazuri de supradoze. Realitatea e alta: doar pe parcursul a 30 zile, comunitatea consumatorilor de droguri și personalul programelor de reducere au reușit să documenteze 30 cazuri de supradoze fatale în orașele Chișinău, Bălți și Tiraspol.

În acest sens, la 7 noiembrie, 2014, în fața Dispensarului Republican de Narcologie, trei grupuri de inițiativă ale persoanelor consumatoare de droguri din Chișinău, Bălți și Tiraspol au solicitat reprezentanților Dispensarului să abordeze cu seriozitate problema supradozelor asociate consumului de droguri. De asemenea, participanții la acțiune vor solicita accesul la preparatul medicamentos Naloxona, care constituie un antidot în cazul supradozelor de opiacee prin restabilirea rapidă a respirației. Asigurarea accesibilității acestui medicament poate salva zeci de vieți.

Totodată, participanții au oferit reprezentanților Dispensarului Republican de Narcologie informațiile necesare pentru a iniția programele de prevenire a supradozelor în mediul consumatorilor de droguri, prin distribuirea preparatului Naloxona din anul 2015. Republica Moldova ezită deocamdată să implementeze aceste programe, chiar dacă numeroase țări europene le implementează de mai mulți ani deja și există și dovezi ale eficienței acestora, documentate de UNAIDS și UNODC.

În întreaga lume, principala cauză a mortalității consumatorilor de droguri o constiutie supradozele. Potrivit inițiatorilor acțiunii planificate pentru vineri, 7 noiembrie, 2014, faptul că autoritățile preferă să nu înregistreze și raporteze cazurile de supradoze, nu înseamnă că acest fenomen nu există și în țara noastră. Ignorarea unei situații nu rezolvă problema.

Evenimentul a fost susținut de Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor în cadrul unui proiect finanțat de Fundația Soros-Moldova/Programul Sănătate Publică.