Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Accesibilitatea serviciilor juridice primare în lume

Agenda de Dezvoltare Durabilă – 2030, lansată în 2016 de Națiunile Unite, face apel către guverne să asigure accesul egal la justiție tuturor persoanelor, recunoscând faptul că justiția este esențială pentru o dezvoltare incluzivă. Dar cum putem să ne asigurăm că fiecare este protejat de lege, fără a ține seama de avere sau statut social?

Fiind parte a efortului global de a susține implementarea Obiectivului 16 din Agenda 2030 (pace, justiție și instituții puternice), Fundațiile pentru o Societate Deschisă și-au propus să sprijine la nivel național instituționalizarea serviciilor de justiție comunitară în zece țări: Indonezia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Africa de Sud, Ucraina și Statele Unite ale Americii.

În acest sens, Fundațiile pentru o Societate Deschisă au lansat câteva fișe informative ce descriu diverse abordări internaționale privind asigurarea serviciilor de justiție primară.

Chiar dacă abordările diferă, scopul este același: de a asigura faptul că fiecare persoană poate folosi legea pentru a găsi soluții concrete la problemele juridice cotidiene.