Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Un centru cu servicii integrate pentru copii victime sau martori ai infracțiunilor s-a deschis la Bălți, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova

Primul Centru regional de asistență integrată a copiilor victime sau martori ai infracțiunilor, de tip Barnahus, a fost inaugurat astăzi în Bălți. Centrul va oferi servicii sociale, juridice și medicale, pentru ca să asigure copiilor un nivel mai înalt de protecție pe durata procesului de urmărire penală. Noul centru va deservi întreaga regiune de nord a republicii, atât Municipiul Bălți, cât și cele 11 raioane ale regiunii, în total 571 de localități.

Centrul regional este o instituție socială cu specializare înaltă, care acordă asistență specializată, complexă și multidisciplinară, copiilor care au fost victime sau martori ai infracțiunilor cu caracter sexual, de trafic de copii sau de violență în familie. Serviciile de audiere în condiții speciale, examinare și expertiză medico-legală, asistență psihologică de criză, asistență pentru asigurarea protecției copilului în situație de risc sunt necesare în procesul de colectare a probelor în cauze penale.

„Toate serviciile sunt oferite într-un mediu sigur și prietenos pentru copil, prevenind retraumatizarea acestuia”, a declarat Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), organizație care a adus acest concept inovativ și l-a implementat la Bălți, în strânsă colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu suportul partenerilor și donatorilor internaționali. În plan internațional, conceptul centrului de tip Barnahus este considerat model de practică bună, care este în deplină concordanță cu prevederile legislației de protecție a copilului ale ONU, UE și Consiliului Europei.

„Mă bucur că inaugurăm astăzi o instituție de care avem mare nevoie în regiune. Crearea acestui Centru reprezintă încă un pas spre o abordare civilizată din partea statului a problemelor sociale generate de infracțiuni și neglijență. Sper că acest Centru să fie un spațiu sigur în care să găsească alinare și suport minorii care au trecut prin experiențe traumatizante”, a declarat prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, la evenimentul de deschidere.

Pentru amenajarea Centrului, autoritatea publică locală din Municipiul Bălți a oferit un edificiu, care a fost reparat capital cu contribuția financiară a Fundației OAK, Fundației World Childhood și Fundației Est-Europene. În același timp, cu sprijinul financiar al Fundației ERIKS Development Partner a fost procurat echipamentul medical. Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova au asigurat dotarea cu mobilier și amenajarea spațiilor prietenoase copilului.dar și suportul tehnic necesar pentru acreditarea serviciului creat.. Contribuția financiară totală pentru renovarea și dotarea Centrului Barnahus din Bălți, acordată de donatori internaționali, ajunge la circa 3 milioane lei. Pentru funcționarea Centrului în 2022, din bugetul de stat au fost alocați 1 478 752 lei.

„Dezvoltarea unui sistem eficient al serviciilor sociale în toată țara este un obiectiv pe care Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova și l-au asumat mai mulți ani în urmă. Deja au fost lansate zeci de servicii pentru copii, pentru persoanele cu dizabilități, pentru vârstnici. Acesta este primul centru de tip Barnahus deschis în cadrul programului. Este foarte important că autoritățile centrale, autoritățile locale și societatea civilă și-au conjugat eforturile, pentru ca să fie creat acest centru, unde vor fi ajutați copii supuși violenței, abuzului sau care au fost martorii acestora. Colaborarea autorităților de toate nivelurile și a societății civile va asigura funcționarea acestui serviciu atât de necesar”, a menționat Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova.

Centrul funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 708/2019 și a unui acord de cooperare care unește, în calitate de părți, 8 instituții de stat: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală.

Categoriile de specialiști care vor presta servicii în cadrul Barnahus-ului sunt toți cei care, în conformitate cu atribuțiile funcționale, sunt abilitați să participe la examinarea cauzelor penale în care sunt implicați copii, în calitate de victime sau martori, și anume: judecători de instrucție, procurori, polițiști, medici, medici legiști, aceștia fiind desemnați de structurile în care sunt angajați, pentru fiecare caz examinat în parte. Altă categorie de specialiști vor fi angajați direcți ai prestatorul de servicii, în acest caz – Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii - psihologi, juriști, intervievatori, lucrători mediali, asistenți sociali.

 

Conform datelor Inspectoratului General al Poliției în 2021 au fost înregistrate:
• 73 cazuri în care copiii au fost victime a infracțiunilor de violență în familie;
• 374 cazuri în care copiii au fost victime a infracțiunilor cu caracter sexual;
• 13 cazuri în care copiii au fost victime a traficului de ființe umane;
• 40 cazuri în care copiii au fost victime a infracțiunilor care de neglijare severă.