Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros Moldova a selectat conceptele de proiect a 60 de organizații care vor putea să-și propună proiectele pentru finanțare

Concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor sociale durabile adresate persoanelor din grupuri vulnerabile a fost lansat pe 29 martie 2021. În cadrul concursului Fundația Soros Moldova a recepționat 130 de dosare: 9 dosare au fost recepționate după termenul limită iar în baza verificării administrative alte 20 de dosare au fost descalificate. În final, 101 de dosare au fost calificate pentru participarea la concurs.

În urma analizei dosarelor, 60 de concepte au fost selectate pentru participare la următoarea etapă a Programului de granturi – concursul proiectelor. Programul de granturi este desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. Proiectul, în valoare de 3.375.000 Euro, este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. Bugetul Programului de granturi constituie 2.025.000 Euro. Fundația Soros Moldova urmează să ofere cel puțin 40 de contracte de grant pentru implementarea proiectelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, suma unui contract de grant - până la 60.000 Euro.

Granturile în cadrul acestui program sunt oferite organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale sustenabile și reziliente de către acestea în parteneriat cu autoritățile publice. Pe perioada de implementare a contractelor de grant, organizațiile societății civile ( OSC) beneficiare de granturi vor fi asistate în construirea dialogului cu autoritățile publice și facilitarea implicării în acest dialog a cetățenilor și comunităților, vor beneficia de asistență tehnică la dezvoltarea serviciilor și instruirea furnizorilor, vor avea posibilitatea să participe la pilotarea costurilor serviciilor sociale create etc.

OSC interesate de Concurs au avut oportunitatea să participe la trei sesiuni de informare și două webinare tematice, organizate de către echipa proiectului pentru facilitarea accesului la informație relevantă și clarificarea întrebărilor care apar la pregătirea dosarelor.

OSC-urile conceptele de proiect ale cărora au fost selectate pentru următoarea etapă a concursului pot beneficia de asistență tehnică la elaborarea propunerilor de proiect. Data limită pentru dosarele de participare – 30 iulie 2021.