Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru oferirea unui grant unei organizații media pentru acțiuni de vizibilitate și comunicare în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, lansează un concurs pentru oferirea unui grant unei organizații media pentru dezvoltarea și implementarea activităților de comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Context
Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis au inițiat implementarea Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” la 1 februarie 2021. Proiectul cu durata de 42 de luni este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.

Obiectivul general al concursului de grant
Promovarea și sensibilizarea comunității cu privire la rolul și contribuția societății civile la elaborarea și dezvoltarea politicilor și serviciilor sociale sustenabile pentru persoanele din grupuri vulnerabile, la dezvoltarea comunităților inclusive, realizate în cadrul și cu suportul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință.

Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile organizațiile active în domeniul media nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice, cu experiență de minim de trei ani în implementarea activităților de vizibilitate și comunicare, care dețin resurse umane calificate și echipamente necesare pentru implementarea proiectului. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Depunerea dosarului
Dosarul complet va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea „PH-EU2. Concurs de grant pentru organizații media. Departament Sănătate Publică”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 martie 2021, ora 14.00.

Documente