Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

(Perioada extinsă) Concurs pentru selectarea unei persoane juridice în vederea desfășurării evaluării finale a proiectului

 Solicitare de ofertă nr.:                                                              2020.DPS.UE.06

 
Data publicării anunțului:                                                           04 ianuarie 2021, ora 15:00
Termenul limită de prezentare a dosarului:                               18 ianuarie 2021; ora 15:00
 
Procedura de achiziție:                                                              Licitație deschisă
Modalitatea de contractare:                                                      Contract de prestări servicii
 
Context
Fundația Soros Moldova anunță concurs pentru selectarea unei persoane juridice în vederea evaluării finale a Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” (Proiect) finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de către Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.
 
Scopul Proiectului este abilitarea organizațiilor societății civile (OSC) pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inovatoare, sustenabile și adaptate la necesitățile și prioritățile locale identificate, care vizează promovarea incluziunii sociale a copiilor din grupuri vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, în parteneriat cu autoritățile publice.
 
În cadrul Proiectului au fost implementate activități axate pe: capacitarea a 60 de OSC în dezvoltarea și implementarea de servicii sociale inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și ale copiilor din grupuri vulnerabile; instruirea a 60 OSC în domeniul responsabilității sociale, în monitorizarea și evaluarea serviciilor și bunurilor publice sociale; oferirea sprijinului financiar prin programul de granturi pentru 30 de proiecte implementate de OSC focalizate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovatoare la nivel local; stabilirea parteneriatelor între OSC și APL pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor comunitare dezvoltate/extinse cu suportul Proiectului.
 
Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros Moldova va contracta servicii de consultanță în scopul realizării evaluării finale a Proiectului. La concurs pot participa persoane juridice rezidente în Republica Moldova.
 
La elaborarea metodologiei de evaluare, ofertantul va ține cont de raportul studiului de tip baseline efectuat la începutul Proiectului, pentru a putea identifica clar schimbările parvenite în rezultatul intervențiilor Proiectului. Studiul de baseline este disponibil aici: http://soros.md/publication/2019-04-09
 
Scopul evaluării îl constituie analiza și aprecierea independentă și neutră a relevanței, eficienței, eficacității și impactului produs de către activitățile implementate cu suportul Proiectului. Raportul de evaluare va informa partenerii de implementare, donatorii, organizațiile beneficiare de granturi și reprezentanții autorităților publice cu privire la rezultatele Proiectului implementat dar și pentru evidențierea și documentarea tuturor modificărilor aduse de intervențiile Proiectului pe perioada implementării lui și posibilitatea replicării acestora.
 
DEPUNEREA DOSARULUI
Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și instrucțiunile pentru ofertanți.
Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi.
Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară.
Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă electronică procurement@soros.md.
 
DOCUMENTE DE SUPORT
-        Termeni de referință
 
DATE DE CONTACT
Informaţii suplimentare pot fi obținute de la Leahu Daniela, director de proiect, e-mail: dleahu@soros.md
 
MODALITATEA DE ADRESARE A ÎNTREBĂRILOR
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de email dleahu@soros.md pînă la data de 14 ianuarie, orele 17:00.
 
Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului în cadrul documentului:
-        2020.DPS.UE.06_Întrebări/Răspunsuri