Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Studiile PISA 2018: Majoritatea elevilor din familiile social-economic dezavantajate nu ating nivelul minim de competență la cursurile școlare

Republica Moldova, alături de alte 15 țări-participante, a reușit să nu scadă în punctajele medii la niciunul dintre cele trei domenii evaluate în PISA 2018, concomitent fiind una din cele 7 țări care au înregistrat o creștere a rezultatelor la fiecare domeniu și ciclu de participare. Totuși, 43% dintre elevii testați la citire/lectură ating un nivel nesatisfăcător, ceea ce înseamnă existența unui număr de analfabeți funcționali comparabil cu țările având scoruri similare cum este România, Bulgaria sau Mexic. PISA (Programul pentru Evaluarea Internațională a Studenților)evaluează performanța elevilor de 15 ani din mai multe țări ale lumii la citire, matematică și științe, din perspectiva aplicării cunoștințelor în viața reală.

În cadrul Conferinței virtuale „Ce învățăminte putem trage din evaluările PISA pentru a spori calitatea educației”, organizate recent de Fundația Soros Moldova, patru cercetătoare, cu suportul fundației, au prezentat studii în domeniul politicilor educaționale, elaborate în baza datelor PISA 2018.

„Ne bucură interesul pe care îl observăm în societate pentru domeniul educației și în special, față de politicile educaționale bazate pe date veridice. Inițiativa de astăzi face parte dintr-un efort de durată al Fundației Soros Moldova de susținere a cercetătorilor și a cercetărilor în domeniul politicilor educaționale, pentru a pune în valoare datele PISA și a îmbunătăți politicile publice în domeniu”, a menționat la deschiderea evenimentului directorul executiv al Fundației, Petru Culeac. „Încurajăm autoritățile să investească în elaborarea de analize și studii de politici în baza datelor prețioase oferite de testele PISA și să faciliteze implementarea recomandărilor elaborate de experți în domeniu. Pentru părinți și profesori avem un mesaj de încurajare a elevilor, ca aceștia să aibă aspirații mari, să nu-i dezvețe să viseze, ci să-i învețe să depună eforturi consistente pentru a-și realiza visele bune”, a adăugat directorul executiv al Fundației Soros Moldova.

În opinia Secretarului de Stat în domeniul Educației, Natalia Grîu, un proces educațional de calitate nu poate avea loc în absența unui exercițiu conștient, imparțial și autocritic de analiză, evaluare și setare a obiectivelor și priorităților, iar PISA este un instrument care ne ajută să înțelegem unde trebuie să intervenim pentru a răspunde la acest deziderat.

Veronica Midari, expertă la Centrul pentru Inovație si Politici, s-a referit la faptul că limba maternă este fundamentul pentru asimilarea altor discipline. „Dacă aproape jumătate din copiii noștri nu sunt in stare să înțeleagă textul citit, atunci cum ne putem aștepta ca ei să se dezvolte si să se integreze in societate? Incapacitatea de a înțelege textul scris, înseamnă și incapacitatea de a comunica la aceeași temă”, a menționat experta, una dintre mentorii care au ghidat tinerii cercetători în procesul de elaborare a studiilor de politici educaționale.

Rezultatele și concluziile prezentate de bursierii Fundației demonstrează că elevii care înregistrează cele mai joase performanțe la citire/lectură, matematică și științe, conform rezultatelor testelor PISA 2018, sunt preponderent din zone rurale, de sex masculin și învață în școli cu un număr mic de elevi. În opinia sociologului Petru Negură, țările care au reușit să creeze un sistem educațional dezvoltat, extins și echitabil sunt și țările care au înregistrat rezultatele cele mai ridicate ale elevilor conform testelor PISA. Prin urmare, pentru a crește reușita școlară a elevilor, Republica Moldova trebuie să adopte bunele practici din aceste țări și să construiască un învățământ școlar de calitate și echitabil, atât în zonele rurale, cât și în cele urbane, iar pentru aceasta se impune o reformare fundamentală a sistemului de învățământ.

Republica Moldova a participat la trei ediții ale evaluărilor internaționale PISA, dezvoltat și lansat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) în 2000, care își propune să realizeze evaluarea elevilor într-un mod care este independent de curricula școlară națională, precum și de contextul cultural al fiecărei societăți. PISA urmărește să evalueze aspecte ce țin de pregătirea elevilor pentru viața adultă, având în vizor trei domenii: citire/lectură, matematică și științe. Această bază de date este o resursă indispensabilă pentru fundamentarea politicilor educaționale, ceea ce în perspectivă va contribui la modernizarea învățământului general în Republica Moldova.

Prezentăm câteva date relevante din PISA 2018, care vizează situația elevilor din Republica Moldova:

  • 34% din elevii social-economic dezavantajați ating nivelul minim de competență la citire/lectură, 28% - la matematică și 36% - la științe conform Raportului PISA 2018.
  • 26 % din elevii Republicii Moldova ating cel puțin nivelul 3 de performanță la matematică în cadrul testării PISA, pe când în cadrul examenului de absolvire a gimnaziului la matematică în 2018 procentul elevilor ce ating același nivel a fost de 44,5%.
  • Ponderea elevilor din familii cu venituri reduse, racordată la numărul total de elevi, constituie 29% și este mai mare în Republica Moldova în comparație cu țările participante cu scoruri similare.
  • 30% din numărul de elevi din instituțiile de învățământ urbane nu ating nivelul de bază de competență la citire/lectură, iar în instituțiile rurale procentajul elevilor care nu ating nivelul 2 de competență la citire/lectură este aproape de 2 ori mai mare (58%).
  • Se atestă o discrepanță considerabilă dintre rezultatele internaționale când acestea sunt comparate cu rezultatele naționale - examenele de absolvire pentru clasa a IX-a. Acest fapt denotă că sunt carențe, care mai persistă în sistemul educațional.
  • Aspirațiile educaționale ale elevilor din Republica Moldova sunt mult mai mici în comparație cu media țărilor OECD, proporția fiind de 43% față de 62%.
  • Studiile au fost elaborate în cadrul programului de burse pentru consolidarea politicilor educaționale, desfășurat prin Proiectul de Sprijinire a Educației, în cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova.

Înregistrarea evenimentului live
 

Prezentările bursierelor și experților de la eveniment: