Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei companii care prestează servicii de editare și publicare

 Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova solicită oferte pentru selectarea unei companii care prestează servicii de editare, machetare și publicare, în cadrul proiectului  ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.

 
Conform planului de activitate al Proiectului, este planificată editarea, machetarea și publicarea Ghidului de Drepturile Omului pentru Poliție în versiunea română și rusă:
·         Publicarea conține elemente grafice și tabele;
·         Volumul documentului calculat la standardul 1,800 caractere cu spațiu:
o    Versiunea română 132.900 caractere cu spațiu, aproximativ 49 pagini;
o    Versiunea rusă 130.114 caractere cu spațiu, aproximativ 53 pagini;
·         Fundaţia va pune la dispoziţie documentele pdf care urmează a fi compilate, de asemenea urmează a fi efectuată machetarea grafică.
 
Parametrii:
·         Publicarea va fi machetată grafic;
·         Format: A5;
·         Interior: ofset 70-80 gmp, culori 4+4;
·         Copertă: carton 250 gmp, culori 4+1, hârtie cretată, peliculată;
·         Tiraj – 2000 exemplare (1000 română/1000 rusă)
 
 
Scopul
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie (persoană juridică), pentru prestarea serviciilor de editare, machetare și publicare.
 
Materialele elaborate în cadrul proiectului ”Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, finanțat prin intermediul fondurilor Comisiei Europene, și având perioada de implementare 01.01.2019 - 31.12.2021, urmează să fie scutite de impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 218 din 03.04.2019. Ținând cont de aceste prevederi, ofertele urmează a fi prezentate la cota TVA 0.
 
Oferta va include (în conformitate cu tabelul anexat):
1.     Justificarea experienței ofertantului cu referințe la lucrările editate și publicate anterior;
2.     Prețul pentru machetarea și editarea a 1000 de Ghiduri în limba română și 1000 de Ghiduri în versiune rusă, la cota TVA 0.
3.     Termenul de executare a lucrării.
 
Companiile interesate vor expedia dosarul până la data de 29 iulie 2020 prin poşta electronică, cu subiectul „Cerere de oferte publicare”, la adresa: mburduja@soros.md.
 
Pentru informații suplimentare, tel: 069955014
 
 
 
 
 
***
 
Anexa: Oferta financiară urmează să fie prezentată în următorul format
 
Denumirea companiei_____________________________________
 
Titlul Ghidul de drepturile omului pentru Poliție
 
Data: ________________________________
 
Poziţia şi denumirea poziţiei
Descrierea parametrilor tehnici propuşi de companie
Numărul de exemplare
Preţ unitar MDL, cota TVA 0
Valoarea Totală MDL
Termenul de predare
1A – versiunea română
 
„Ghidul de drepturile omului pentru Poliție”
 
1000
 
 
 
1B – versiunea rusă a Ghidului
 
1000
 
 
 
Total
 
 
 
 
 
 
 
Director: nume/prenume
 
Semnătura
 
Ştampila
 
Date de contact:
Persoana de contact______________
Telefon mobil____________________
Telefon fix______________________
E-mail _________________________