Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Public Policy Fellowship – burse pentru cercetări în domeniul politicilor publice

Deja al treilea an tinerii din Moldova pot beneficia de câte o bursă de cercetare în valoare de 2000 de dolari SUA în cadrul proiectului Public Policy Fellowship implementat de către Departamentul Buna Guvernare cu scopul de a crește capacitatea tinerilor profesioniști de analiză și elaborare de politici publice în domenii de interes național.
 
Temele de politici publice abordate de bursierii din acest an includ:
 
-          securitatea energetică
-          implicarea persoanelor cu dizabilități în procesele de luare a deciziilor
-          asigurarea drepturilor pentru extragerea resurselor naturale și eliminarea practicilor ilegale legate de corupție.
 
Pe lângă sumele oferite pentru cercetare, bursierii proiectului Public Policy Fellowship au beneficiat de un curs avansat în domeniul politicilor publice organizat de Hertie School of Governance din Berlin, Germania. În etapa finală de instruire, trei profesori de la Hertie School of Governance au sosit în Moldova pentru a face sesiuni de mentorat, ajutând astfel bursierii să producă cercetări de înaltă calitate.
 
Public Policy Fellowship are obiectivul de a crește experți independenți în diverse domenii, încurajând tinerii să se implice activ în procesul de cercetare. Concomitent, acest proiect al Fundației Soros-Moldova promovează cooperarea proactivă între tinerii cercetători, think-tank-uri și intuițiile de stat în procesul de analiză și cercetare.
 
Până în prezent proiectul Public Policy Fellowship a oferit 12 burse de cercetare, lucrările finale fiind accesibile aici.
 
Din 1992 încoace, Fundația Soros-Moldova a acordat burse pentru circa 2000 de tineri, oferindu-le oportunitatea de a beneficia de o educație de calitate și de a-și lărgi orizonturile.
 
Fundația Soros-Moldova sprijină valorile unei societăți deschise promovând diversitatea, supremația legii și buna guvernare.