Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Continuăm formarea echipei pentru laboratorul de creație video și tv

 Context:

Unul din obiectivele Fundației Soros-Moldova este să sprijine jurnalismul de calitate în scopul asigurării unei oferte mediatice diversificate, inclusiv prin încurajarea realizării de produse mediatice novatoare în spațiul on-line. Pentru atingerea acestui obiectiv, de rând cu alte activități, Fundația își propune să lanseze, în baza studioului TV gestionat de FSM, un laborator de creație și inovație video și TV sub egida căruia vor fi organizate sesiuni de instruire, activități de consultanță continuă și mentorat, explorarea unor formate video moderne și producerea unui conținut media de calitate. Laboratorul va oferi spațiu de lucru dotat cu echipamente video și audio și va susține startup-uri pentru a diversifica discursul public și a promova noi abordări tehnologice. Spectrul de produse la care vor putea lucra participanții în proiectele laboratorului va fi divers și incitant, de la podcasturi audio la animație flash și la clipuri de animație de tip explainer sau video production creative brief etc. 

Obiectivul concursului: Concursul public anunțat de Fundația Soros-Moldova urmărește completarea echipei de creație, cu un vast domeniu de expertiză, care va asigura activitatea laboratorului video și TV și atingerea obiectivelor pe care ni le propunem.  Invităm persoanele interesate să aplice pentru următoarele două domenii de activitate:

1) Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente TV/ Inginer studio TV

2) Cameraman de platou/cameraman filmări.

Cu persoanele selectate vor fi semnate contracte prestări servicii pentru perioada octombrie – decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire în anii următori.

 

Perioada de executare a contractului: octombrie – decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire în anii următori.

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor este extins până la 21 octombrie 2019, ora 11.00.

 

Ofertele pot fi depuse în format tipărit sau expediate electronic. În format electronic dosarele vor fi expediate pe adresa evacarciuc@soros.md până la 21 octombrie 2019, ora 11.00. În format tipărit dosarele vor fi depuse la sediul FSM de pe adresa Chișinău, str. Bulgară 32. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea financiară.

 

Ofertele se vor prezenta conform cerinţelor specificate în „Termenii de referință pentru concurs”.

 

NB: Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarei unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

 

Persoana de contact Victoria Miron, Director de Departament, e-mail: vmiron@soros.md

 

Anexe:

 

Termenii de referință

 

Formular oferta financiară