Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Circuitul ilegal de droguri fără scop de înstrăinare - între practica contravențională și cea judiciară

Republica Moldova nu are o strategie națională în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului ilicit de droguri, arată Studiul Practica contravențională și judiciară de examinare a contravențiilor și infracțiunilor privind circuitul ilegal de droguri fără scop de înstrăinare”, prezentat astăzi, 30 mai 2019, de către Asociația Promo-LEX.

Autorul Studiului, Dumitru Sliusarenco, susține că cercetarea readuce în atenție mai multe probleme importante, legate de consumul de droguri și eforturile autorităților de prevenire și combatere a acestuia. „În urma analizei datelor am constatat că se menține problema atragerii masive la răspundere penală a consumatorilor de droguri, pentru cantități foarte mici, pentru care în majoritatea statelor din Uniunea Europeană nu se aplică sancțiuni penale” a declarat Dumitru Sliusarenco.

Studiul se referă nemijlocit la cercetarea practicii contravenționale privind faptele de procurare ori păstrare ilegală de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului (art.85 Cod Contravențional) și a faptelor de cultivare ilegală a plantelor ce conțin droguri, precursori și analogi ai acestora și fabricarea etnobotanicelor (art. 87 Cod Contravențional).

Liliana Gherman, Directoarea Departamentului Sănătate Publică, din cadrul Fundației Soros–Moldova a încurajat autoritățile să țină cont de recomandările care sunt reiterate în Studiu:  „ ... unul dintre principale motive a situației neschimbate este lipsa acțiunilor, vă îndemn nu doar să citim aceste recomandări, dar și să încercăm să le implementăm, în acest mod vom reuși să înlăturăm problemele identificate.”

Alexandru Postica, Director de Program, Asociația Promo-LEX, a menționat în debutul evenimentului că  „ ... datele cercetării arată îmbunătățiri ale unor aspecte problematice în domeniu, comparativ cu anul 2015. Totuși, majoritatea problemelor s-au menținut sau chiar s-au agravat.”

La fel, studiul include și cercetarea practicii judiciare privind infracțiunile care sunt legate de circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de înstrăinare (art.217 Cod Penal). Informațiile au fost colectate din toate instanțele judiciare de nivelul I și inspectoratele teritoriale de poliție din RM, care, pe parcursul anului 2017, au examinat astfel de cauze.

Avocatul din cadrul Asociației  Promo-LEX, Vadim Vieru, a menționat că una dintre cauzele problemelor identificate este faptul că Republica Moldova nu are o strategie națională în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului ilicit de droguri. „Strategia națională antidrog pentru anii 2011-2018 a expirat, iar un document nou de politici publice nu a fost aprobat.”

Această problemă generează o serie de efecte negative. Autorul Studiului este de părerea că organele de drept ar trebui să-și concentreze atenția în primul rând asupra traficanților și mai apoi pe consumatorii de droguri. „Statul alocă resurse considerabile de ordin financiar, logistic și de timp pentru sancționarea consumatorilor, care ar putea fi evitate dacă legislația ar fi ajustată corespunzător. Nu în ultimul rând, practicile identificate predispun spre creșterea gradului de vulnerabilitate a consumatorilor de droguri și duc la îngreunarea procesului de reeducare socială și reabilitare a acestora” a subliniat Dumitru Sliusarenco, în cadrul conferenței de prezentare a studiului.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea respectării drepturilor grupurilor cu risc sporit de infectare în Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros–Moldova.