Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru selectarea a doi experți pentru elaborarea unui Ghid de monitorizare

 Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova (FSM) continuă susținerea eforturilor întreprinse de MAI și IGP din domeniul aplicării standardelor și bunelor practici internaționale din domeniul respectării drepturilor omului în activitățile cotidiene ale organelor de poliție prin implementarea proiectului „Promovarea Activității Polițienești bazate pe Drepturile Omului în Moldova”.

Una din activitățile de bază pe care FSM le implementează în cadrul proiectului împreună cu partenerii este elaborarea unei metodologii de monitorizare și colectare a informației referitoare la reținerea și deținerea persoanelor în custodia poliției.
 
Obiectiv Specific
În cadrul implementării activității menționate, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova, solicită serviciile a doi experți naționali pentru elaborarea Ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenție și instruire a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat în vederea monitorizării respectării drepturilor persoanelor deținute de poliție.
 
Perioada de implementare: mai – iulie 2019
 
Termen-limită de prezentare a ofertelor: 12 aprilie 2019, ora 13:00
 
Oferta completă poate fi expediată la adresa de e-mail: mburduja@soros.md cu mențiunea „Expert național principal Ghid monitorizare/ Expert național secundar Ghid monitorizare”. Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite aici.
 
Pentru detalii, Vă rugăm să luați legătura cu Victor Munteanu, Director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului: vmunteanu@soros.md sau Mihaela Burduja, coordonatoare de program mburduja@soros.md; tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507.
 
Anexă: