Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Justiția pentru fiecare, para-juristul te ajută

”Para-juristul este mereu alături de oameni și este puntea de legătură dintre cetățean și accesul la justiție”, cu aceste cuvinte a luat start prima ediție a Forumului Național al Para-juriștilor desfășurat pe data de 15 martie 2019, la Chișinău.

Membrii Asociației Naționale a Para-juriștilor din Moldova (ANMP) au prezentat rezultatele obținute în primul an de activitate, precum și au explorat modalitățile de consolidare a relațiilor de parteneriat cu instituțiile și ONG-urile din domeniu.
”Ne propunem să creștem capacitățile noastre profesionale și să ridicăm nivelul de cunoștințe juridice ale populației, în special ale categoriilor vulnerabile, luând în considerare problemele specifice cu care se confruntă”, a declarat Violeta Odagiu, director executiv al ANMP.
Para-juriștii sunt persoane care se bucură de un înalt respect din partea comunității, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat și care, după o instruire specială, sunt calificați să acorde asistență juridică primară membrilor comunității din contul mijloacelor destinate acordării de asistență juridică garantată de stat.
În prezent, în Republica Moldova activează 62 de para-juriști. Serviciile de asistență juridică primară sunt gratuite și disponibile în toată țara, atât off-line, prin intermediul consultațiilor oferite nemijlocit de către para-juriști, cât și on-line, prin intermediul unei platforme interactive ce poate fi accesată aici.
”Cunoaștem care sunt problemele oamenilor și știm cum acestea pot fi rezolvate”, a menționat Violeta Odagiu.
”Vom chema la dialog autoritățile statului, donatorii interesați de domeniu, precum și alte instituții de profil pentru a le comunica despre experiența noastră și a-i asigura că putem fi un partener de încredere și obține rezultate palpabile împreună”, a mai adăugat directorul executiv al ANPM.
Instituțiile și persoanele care au contribuit la crearea și instituționalizarea rețelei de para-juriști din Republica Moldova au primit diplome de merit, iar Lilian Darii, directorul executiv al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat CNAJGS a subliniat oficializarea acestei profesii.
Potrivit lui Victor Munteanu, director al Departamentului Justiție și Drepturile Omului, Fundația Soros-Moldova, instituționalizarea serviciului de asistență juridică primară înseamnă recunoașterea unei profesii ce devine din ce în ce mai populară printre oameni, cu atât mai mult printre cei interesați să o desfășoare la nivel local, în diverse forme.
„Terenul nostru este deschis pentru finanțare de către diverși donatori, administrația publică centrală și locală, precum și alte organizații sau companii interesate”, a menționat Victor Munteanu.
Forumul a întrunit peste 100 de participanți, fiind organizat de către Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova în parteneriat cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.
 
ANPM este organizația neguvernamentală și apolitică a para-juriștilor din Moldova. Viziunea ANPM este că oamenii sunt abilitați juridic și participă activ la responsabilizarea tuturor deținătorilor de putere, iar ANPM este principala asociație profesională în domeniul abilitării juridice a cetățenilor din Moldova.
Pozele de la eveniment pot fi accesate aici.