Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Scrisoarea de drepturi acum și în formă de postere

Începând cu 6 februarie 2019, orice persoană reținută de organele de forță va avea posibilitatea să-și afle drepturile chiar în interiorul Inspectoratelor de Poliție și Izolatoarelor de detenție. Aceasta grație ”Scrisorilor de drepturi” – postere informative ce au fost distribuite și afișate în toată Republica Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia.

Scrisoarea de drepturi, elaborată în anul 2016, este instrumentul de informare a persoanelor reținute despre drepturile garantate de lege în perioada aflării în custodia poliției.
 
Documentul prevede:
 
  • dreptul la asistență din partea unui avocat
  • dreptul la informare privind motivele reținerii
  • dreptul de a păstra tăcerea
  • dreptul de a avea acces la documente referitoare la reținere persoanei
  • dreptul de a contacta telefonic rudele sau alte persoane
  • dreptul la asistență medicală
  • dreptul la interpretare și traducere
  • informații despre durata maximă a privării de libertate
 
Reieșind din necesitățile identificate în cadrul sesiunilor de instruire a ofițerilor de urmărire penală, desfășurate de către FSM în colaborare cu IGP în anul 2018, și în scopul informării corecte a persoanei reținute și aflate în custodia poliției despre drepturile și libertățile fundamentale, IGP a venit cu inițiativa de a tipări Scrisoarea de drepturi în format de postere pentru a fi diseminate angajaților poliției pentru uz în exercițiul funcției sale și pentru a fi mai accesibile persoanelor reținute sau oricărei persoane aflate în incinta unui Inspectorat de Poliție.
 
Ca rezultat, FSM a tipărit Scrisoarea de drepturi în format de postere în limbile: română, rusă, engleză și găgăuză, pentru a fi diseminate și plasate la loc vizibil în fiecare Inspectorat de Poliție și Izolator de detenție din țară, precum și la Biroul Migrație și Azil.
 
Posterele au fost tipărite în 17 de mii de exemplare, și vor fi repartizate pe întreg teritoriul țării.