Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Tranziția în leadership-ul Fundației Soros-Moldova

 

Fundația Soros-Moldova are plăcerea de a anunța că începând cu 1 noiembrie 2018, funcția de Director Executiv al Fundației, a fost preluată de dl Petru Culeac care a fost numit în această funcție în urma unui concurs internațional. Dl Culeac care până în prezent a deținut funcția de Director al Departamentului Buna Guvernare îl va înlocui pe dl Victor Ursu care a fost Directorul Executiv al Fundației Soros-Moldova timp de 22 de ani.
 
Dl Petru Culeac a devenit membru al echipei Fundației Soros-Moldova acum trei ani când a preluat conducerea Departamentului Buna Guvernare, gestionând un portofoliu amplu de proiecte din domeniul anticorupție și transparență, sporirea angajamentului civic și activismul tinerilor.
 
Înainte de a activa la Fundația Soros-Moldova, Petru Culeac a acumulat o experiență profesională de mai bine de 10 ani în sectorul non-profit, cooperând cu mai multe organizații locale și internaționale precum Coaliția Civică Alegeri Libere și Corecte, Fundația Est-Europeană, USAID / Chemonics International, IFC / Banca Mondială.
 

Cu această ocazie dorim să ne exprimăm recunoștința și dlui Victor Ursu, care a reprezentat cu succes Fundația Soros-Moldova de-a lungul mai multor ani, aducând o contribuție semnificativă la dezvoltarea acestei organizații. Prin munca și dedicația sa, inițial în calitate de Coordonator de Program, ulterior ca Director Executiv, dl Victor Ursu lasă o moștenire puternică, de care suntem mândri și care cu siguranță va găsi rezonanță în toată rețeaua Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.