Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cu suportul Uniunii Europene 64 de organizații ale societății civile au învățat cum să stabilească parteneriate durabile cu autoritățile pentru servicii sociale inovatoare

Un program de instruire pentru organizațiile societății civile locale a fost organizat în cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD).

Programul de instruire a presupus 2 zile de training realizate în cele trei regiuni importante ale țării: Nord (Bălți 12-13 iunie), Centru (Chișinău 26-27 iunie) Sud, inclusiv UTA Găgăuzia (Cahul 28-29 iunie). Obiectivele programului de instruire direcționate către reprezentanții societății civile s-au axat atât pe cunoașterea metodologiei și a instrumentelor de colaborare dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile cât și pe cunoașterea modalităților de finanțare și bugetare a serviciilor sociale dezvoltate pentru persoanele cu dizabilități și copii din grupurile vulnerabile.
 
Rezultatul este unul îmbucurător - la seminarele de instruire au participat reprezentanți ai 64 de organizații ale societății civile din 31 raioane. Din numărul total de participanți, circa 87% sunt femei.
 
 
Raioanele organizațiile cărora au dat dovadă de cea mai mare implicare au fost: Edineț (5 organizații); Fălești (5 organizații); Ungheni (5 organizații); UTA Găgăuzia (6 organizații) și municipiul Bălți (4 organizații). Nu au participat însă nici o organizație din raioanele Basarabeasca, Ialoveni și Ștefan-Vodă.
 
În rezultatul analizelor chestionarelor de evaluare a programului de instruire[1], majoritatea participanților au menționat că înainte de programul de instruire posedau doar informații generale despre modelele de dezvoltare a serviciilor sociale în Moldova, însă grație acestor instruiri nivelul lor de cunoaștere în domeniu a sporit.
 
 
În opinia participanților, subiectele abordate au fost nemijlocit în concordanță cu nevoile și așteptările lor, au reușit să învețe din experiența proprie a Asociației Keystone Moldova prin exemple concrete de dezvoltare a unor servicii sociale în colaborare cu autoritățile publice care sunt funcționale până în prezent. Materialele utilizate de către organizatori în cadrul instruirilor și suportul de curs distribuit fiecărui participant reprezintă resurse viabile, în special în procesul de identificare a problemelor necesare de a fi soluționate la nivel de comunitate sau raion.
 
Totodată, reprezentanții organizațiile societății civile locale au menționat că în rezultatul instruirilor au o claritate în vederea selectării modalității de stabilire a parteneriatului cu autoritățile. Informațiile obținute vor fi utilizate în procesul de  discuții cu autoritățile pentru determinarea nevoilor de servicii și strategia ulterioară de colaborare. În cadrul discuțiilor despre parteneriate, organizațiile locale au fost interesate de mecanismul de finanțare a serviciilor sociale și oportunitățile de accesare a resurselor publice de către sectorul neguvernamental. În acest sens, echipa de formatori Keystone Moldova a prezentat modelele existente de contractare a serviciilor sociale de către autorități de la organizațiile societății civile, condițiile necesare a fi întrunite de către organizațiile care doresc să devină prestatori de servicii sociale.
 
 
Impactul pozitiv al programului de instruire asupra reprezentanților organizațiilor societății civile locale este confirmat și de faptul că 50 participanți care au completat chestionarele au indicat că organizația pe care o reprezintă va participa la concursul de granturi care va fi lansat în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în colaborare cu Keystone Moldova, AOPD și APSCF. Din cele 50 de organizații locale, 49 de reprezentanți au menționat că vor avea nevoie de suport și asistență atât în  procesul de stabilire a parteneriatelor cu autoritățile publice, în identificarea nevoilor de servicii, cât și în procesul de elaborare a propunerilor de proiect.
 
 
Constatările echipei proiectului se opresc asupra faptului că organizațiile societății civile locale își doresc să contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și a copiilor din grupurile vulnerabile prin îmbunătățirea sistemului actual de servicii. În acest sens, organizațiile locale au nevoie de suport și asistență în stabilirea parteneriatelor atât la nivel local, cât și la nivel central.
 
Oportunitățile create de Uniunea Europeană prin intermediul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” constituie un mediu favorabil de consolidare a societății civile locale și de schimbare a atitudinilor autorităților publice față de societatea civilă, deoarece împreună vor putea crea serviciile necesare pentru implementarea politicilor în domeniul dezinstituționalizării și protecției drepturilor copilului și a persoanelor cu dizabilități.


[1]Analiza este realizată în baza chestionarelor completate înainte și după programul de instruire de către reprezentanții a 55 OSC-le. În cazul a 9 OSC-le nu a fost posibilă analiza comparativă, deoarece nu a fost completate ambele chestionare. In unele cazuri lipsesc chestionarele înainte de instruire, în alte cazuri lipsesc chestionarele  după programul de instruire.