Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul Mass-Media anunță concurs repetat pentru poziția de Asistent de Proiect

Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova anunță concurs repetat pentru poziția de Asistent de Proiect.

Persoana vizată va activa în cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților mass-media locală din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE” (septembrie 2014 – decembrie 2016). Proiectul urmăreşte consolidarea capacităţilor mass-media regională în utilizarea diverselor platforme de difuzare a informaţiei (emisie terestră, cablu, on-line, inclusiv reţelele sociale, în vederea informării obiective, veridice, nepărtinitoare şi relevante a cetăţenilor despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE semnat de Republica Moldova, pentru a sprijini populaţia ţării în efortul de dezvoltare democratică a Republicii Moldova şi înaintării pe calea integrării europene. Proiectul este realizat cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL), Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Detalii despre condițiile concursului pot fi găsiți aici.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare: 20 martie, 2015.