Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

“Echipele mobile” au oferit asistenţă pentru 125 de persoane, în ultimele 3 luni

Săptămâna trecută au intrat în vigoare Regulamentul-cadru şi Standardele de calitate ale serviciului social ”Echipa Mobilă”, aprobate de Guvernul Republicii Moldova la 22 septembrie, 2011. Astfel, persoanele cu dizabilităţi şi familiile din localităţile în care nu există servicii specializate şi care se află la distanţă mare de centrele de recuperare vor putea beneficia de asistenţă gratuită la domiciliu. Doar în ultimele trei luni, 125 de persoane au beneficiat de asistenţă din partea serviciului social ”Echipa Mobilă”.

Actele normative de reglementare a serviciului ”Echipa Mobilă” au fost elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul tehnic acordat de Programul “Comunitate Incluzivă – Moldova”, implementat de către Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA), cu susţinerea financiară a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova.

„Echipa mobilă” include mai mulţi specialişti care prestează gratuit servicii sociale, asistenţă şi consiliere psihologică, asistenţă logopedică, servicii de reabilitare / recuperare (kinetoterapie), consultanţă medicală şi alte servicii la domiciliu cu scopul de a preveni instituţionalizarea şi de a facilita integrarea socială a beneficiarilor. Serviciile sînt prestate în dependenţă de necesităţile persoanelor.

Pentru a beneficia de serviciile „Echipei mobile”, persoana se adresează asistentului social din comunitate, Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion sau nemijlocit „Echipei mobile”. Specialiştii din “Echipa mobilă” merg în familie şi evaluează necesităţile persoanei cu dizabilităţi. Reieşind din necesităţile identificate, specialiştii din echipă, împreună cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi rudele cele mai apropiate ale beneficiarului, elaborează un plan individualizat de asistenţă, în baza căruia prestează beneficiarului serviciile corespunzătoare.

Totodată, “Echipa mobilă” reprezintă o alternativă altor servicii existente, mult mai costisitoare, precum centrele de plasament. Conform calculelor efectuate de specialişti, asistenţa oferită de “Echipa mobilă” unui copil necesită costuri de trei ori mai mici decât în cazul plasării în centre rezidenţiale.

Din 2010 până în prezent, prin intermediul Proiectului ”Comunitate Incluzivă - Moldova”, serviciul “Echipa mobilă” a fost dezvoltat în 7 raioane şi 2 municipii - mun. Chişinău, mun. Bălţi şi raioanele Ialoveni, Hînceşti, Orhei, Soroca, Edineţ, Teleneşti şi Leova -, fiind creat în baza Acordurilor de parteneriat semnate între KHSIMA şi Consiliile raionale / municipale respective.

Dezvoltarea serviciului “Echipa mobilă” va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de R. Moldova prin ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi de a crea un cadru juridic şi practic de sprijin şi incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, un cadru de oportunităţi egale cu ceilalţi membri ai societăţii de a trăi în comunitate.

Pînă în prezent, de rând cu Regulamentul-cadru şi Standardele de calitate a serviciului “Echipa mobilă”, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea Programului ”Comunitate Incluzivă - Moldova”, a mai elaborat şi aprobat Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi Regulamentele şi Standardele de calitate pentru serviciile “Casă Comunitară” şi “Locuinţă Protejată”. Aceste acte normative reglementează activitatea serviciilor “Casă Comunitară” creat cu suportul Programului în 3 raioane şi “Locuinţă Protejată” - în 2 raioane.

La moment, de sprijinul proiectului beneficiază peste 290 persoane. Dintre acestea, aproape 50 de persoane au fost dezinstituţionalizate din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale severe din Orhei; 34 de persoane au beneficiat de asistenţă de diferit tip, fiind prevenită plasarea lor în instituţia din Orhei; 125 de persoane au beneficiat de serviciile prestate de echipele mobile; iar alte 40 de persoane – de serviciile oferite de Centrele de resurse în educaţia incluzivă.