Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi pentru promovarea transparenței actului de guvernare cu utilizarea instrumentelor TIC

Programul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova lansează concursul de granturi pentru promovarea transparenței actului de guvernare cu utilizarea instrumentelor TIC.
Prin intermediul concursului, Programul Buna Guvernare își propune să susțină proiecte şi iniţiative care vizează promovarea transparenţei actului de guvernare, responsabilizării autorităţilor publice şi sporirea implicării publicului în procesul politic și decizional cu utilizarea instrumentelor TIC, cu un nivel înalt de impact social şi durabilitate post-finanţare.

Sunt eligibile pentru participare în concurs:
Organizațiile non-guvernamentale (ONG) sau grupuri de ONG-uri înregistrate în Republica Moldova
Parteneriate între ONG-uri și companii IT/IT developers
Parteneriate între ONG-uri și instituțiile mass-media
Persoane fizice, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova
Companiile private nu sunt eligibile pentru finanțare, însă
Proiectele depuse de către ONG-uri în parteneriat cu companiile IT se încurajează și li se va acorda prioritate.

Detaliile privind condițiile concursului sunt oferite în termenii de referință de mai jos.
Dosarele se vor depune până la data de 12 septembrie 2011, ora 17:00 în format imprimat la următoarea adresă:
Fundaţia Soros-Moldova,
Chişinău, MD-2001
str. Bulgară, 32

Vă recomandăm, de asemenea, să depuneţi un exemplar de cerere în formă electronică, pe adresa de e-mail: ocrivoliubic@soros.md. Toate documentele juridice solicitate se vor anexa în varianta scanată. În cazul aplicațiilor electronice, Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea mesajului, printr-un mesaj de confirmare.
În lipsa acestuia Fundația nu poartă răspunderea pentru aplicațiile electronice depuse dar care nu au fost recepționate.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directorul Programului Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Diana Zaharia, Coordonatorul Programului Buna Guvernare (dzaharia@soros.md).

Termenii de referință PDF(502kb)