Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consolidarea parteneriatului dintre ONG-uri şi autorităţi locale în Euroregiunea Prutul de Sus

În perioada 25-27 februarie a.c. se desfăşoară seminarul internaţional în cadrul proiectului trilateral „Promovarea influenţei organizaţiilor neguvernamentale şi media în vederea consolidării unei guvernări transparente în regiunile de frontieră”, implementat de Asociaţia Internaţională a Businessului Mic şi Mijlociu Small Euro Bussiness din Bălţi în colaborare cu Fundaţia de Caritate şi Întrajutorare ANA din România, Centrul Bucovinean pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Fundaţia pentru Iniţiative şi Resurse Sociale din Ucraina, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova, Fundaţiei Soros-România şi Fundaţiei Renaşterea din Ucraina.

Primele două etape ale proiectului au constat în organizarea unui seminar la Suceava (4-6 noiembrie 2010) şi Cernăuţi (21-23 ianuarie a.c), la care au participat membri ai ONG-urilor, autorităţi locale şi jurnalişti din Bălţi, având posibilitatea de a se familiariza cu experienţa ţărilor-partenere în vederea asigurării transparenţei în procesul decizional la nivel local şi să ia cunoştinţă de modele de colaborare dintre sectorul asociativ şi autorităţile publice locale practicate în România şi Ucraina.

Seminarul de la Bălţi va include discuţii pe marginea cadrului legal existent în ţările-partenere privind participarea şi asigurarea transparenţei în procesul decizional local, mecanisme de participare a societăţii civile în acest proces şi formularea unor recomandări utile atât sectorului neguvernamental, cât şi autorităţilor locale.

Drept urmare a acestei iniţiative trilaterale va fi creat Consiliul de coordonare al ONG-urilor din cele trei ţări, care fac parte din Euroregiunea Prutul de Sus, care va încuraja parteneriatul dintre ONG-uri şi autorităţile publice locale în vederea dezvoltării Euroregiunii şi de stabilire a relaţiilor inter-sectoriale pentru implicarea cetăţenilor în planificarea strategică şi procesul de luare a deciziilor la nivel regional.